Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

SZKOLENIA

Warsztaty 4 i 11 czerwca 2019 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniach 4 i 11 czerwca 2019 r. w godz. 17:00 - 20:10
(gmach główny PW, sala nr 315)

TEMATYKA WARSZTATÓW: TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA: BUDYNKI, ELEMENTY BUDYNKÓW, RÓŻNE TECHNOLOGIE WZNOSZENIA BUDYNKÓW

OSOBA PROWADZĄCA: W zakresie przygotowania i przeprowadzenia merytorycznego: Dr inż. Wojciech Terlikowski Kierownik Zespołu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
W zakresie organizacji seminarium warsztatowego:
Mgr Kazimierz Rygiel
rzeczoznawca majątkowy, czł. zarządu WSRM ds. szkoleń

Czas trwania warsztatów: 8 godz. edukacyjnych
Ukończenie warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego – znajomości różnych rodzajów i elementów budynków oraz technologii wznoszenia budyn-ków.
Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

Zakres warsztatów:
Budynki.
Klasyfikacja budynków ze względu na:
- przeznaczenie (mieszkalne, przemysłowe, biurowe, przemysłowe, rolnicze, usługowe, użyteczności publicz-nej),
- położenie (naziemne, podziemne),
- liczbę kondygnacji (przy okazji wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem kondygnacji),
- ew. inne kryterium klasyfikacji.
Elementy budynku.
- Elementy nośne.
- Elementy niemające znaczenia konstrukcyjnego.
- Elementy wykończeniowe.
Oraz bardzo szczegółowo: fundamenty, ściany, stropy, schody, dachy, stropodachy i tarasy, pokrycia da-chowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe.
Technologia budownictwa mieszkalnego i ogólnego.
- Budynki murowane.
- Budynki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych: wielkoblokowe, wielkopłytowe i szkieletowe.
- Budynki z betonu monolitycznego.
- Budynki z elementów metalowych.
- Budynki z elementów drewnianych i drewnopodobnych.
Technologia budownictwa przemysłowego (ogólnie).

28 maj 2019
Napisała

Szkolenie 28 maja 2019 r. - Zapraszamy!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 17:00 – 20:10

(gmach główny PW, sala nr 315)

TEMAT SZKOLENIA: Biegły (rzeczoznawca majątkowy) w sądzie – o relacjach biegłego z sądem i stronami postępowania

WYKŁADOWCA: mgr Łukasz Jędruszuk, radca prawny

 Program:

 1. Odczytywanie intencji tezy dowodowej
 2. Teza dowodowa a możliwości jej wykazania
 3. Odpieranie zarzutów stron, psychologia sali sądowej
 4. Starania („walka”) o wynagrodzenie

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

Członkowie WSRM mają wstęp  wolny w ramach opłacanch składek członkowskich, pozostali uczestnicy szkolenia 100 zł dla osób z uprawnieniami, bez uprawnień 123 zł.

15 maj 2019
Napisała

Szkolenie w dniu 16.04.2019 r.

SEMINARIA SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 16 kwietnia 2019 r. w godz. 17:00 - 20:10

(gmach główny PW, sala nr 315)

 TEMATYKA: STANDARDY ZAWODOWE – CO NOWEGO?

OSOBA PROWADZĄCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

 Czas trwania : 4 godz. edukacyjne – 2 pkt

 Tematyka szkolenia:

1. Wprowadzenie – Standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 1994 ÷ 2017.

 1. Standardy Zawodowe – od 2018 r.
 2. Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r.).

2.2. Schemat Rady Standardów Zawodowych.

2.3. Członkowie Rady Standardów Zawodowych.

 1. Prace nad projektem Standardu Zawodowego „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”.
 2. Prace nad projektem Standardu Zawodowego „Określanie wartości szkód i wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi”.
 3. Prace nad projektem Standardu Zawodowego „Wycena nieruchomości drogowych”.
 4. Dyskusja.
17 kwiecień 2019
Napisała

Warsztaty 12 i 19 lutego 2019 r. - Zapraszamy

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniach 12 i 19  lutego 2019 r. w godz. 17:00 - 20:10

(gmach główny PW, sala nr 315)

 

TEMATYKA WARSZTATÓW:  OKREŚLANIE TREŚCI I WARTOŚCI WYBRANYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

OSOBA PROWADZĄCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

  Czas trwania warsztatów: 8 godz. edukacyjnych

Ukończenie warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

 

Przedmiotem warsztatów jest przedstawienie przykładów wycen ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości z wykorzystaniem rzeczywistych danych z rynku nieruchomości.

Uczestnicy warsztatów będą – pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia – analizować konkretne przypadki i rozwiązywać zadania obliczeniowe. W miarę możliwości należy przynieść na zajęcia własne laptopy (alternatywnie można współpracować z osobą usytuowaną po sąsiedzku i zaopatrzoną w laptop).

Tematyka warsztatów:

 1. Prawo użytkowania części nieruchomości – zaplecze budowy
 2. Prawo użytkowania części nieruchomości – sad
 3. Prawo użytkowania części nieruchomości objętej decyzją ZRID
 4. Służebność drogi koniecznej – wynagrodzenie jednorazowe lub opłaty roczne
 5. Służebność gruntowa przy zasiedzeniu sąsiedniej nieruchomości
 6. Służebność gruntowa – dojazd do garażu podziemnego
 7. Spostrzeżenia z praktyki wyceny i orzecznictwa, dotyczące ograniczonych praw rzeczowych
 8. Licytacja komornicza a obciążenia nieruchomości
 9. Służebność osobista ustanowiona w trybie przepisów Kodeksu cywilnego
 10. Służebność osobista ustanowiona w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym rolników
 11. Prawo dożywocia
 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

04 luty 2019
Napisała

Szkolenie 15 stycznia 2019 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 15 stycznia 2019 r. w godz. 17:00 – 20:10 (gmach główny PW, sala nr 134)

 TEMAT SZKOLENIA: Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 1)

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.).

2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.:

 • przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • przekształcenie z mocy prawa,
 • przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych
 2. Opłaty przekształceniowe
 3. Bonifikaty od opłat
 4. Waloryzacja opłat
 5. Obrót gruntami po przekształceniu
 6. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem
 7. Przepisy przejściowe
 8. Zmiany w ustawach odrębnych

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

 

ZAPRASZAMY!

05 styczeń 2019
Napisała

Warsztaty 18 grudnia 2018 r. - Zapraszamy!

SEMINARIUM WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 18 grudnia 2018 r. w godz. 17:00 - 20:10

(gmach główny PW, sala nr 134)

 TEMATYKA WARSZTATÓW: PRAKTYCZNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

OSOBY PROWADZĄCE:

Prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

Mgr Grzegorz Szaraniec, rzeczoznawca majątkowy

 

 

Czas trwania warsztatów: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 2 pkt.

 

Celem warsztatów jest wskazanie sposobów rozwiązywania problemów najczęściej występujących podczas wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Zostaną podane konkretne przykłady – zadania obliczeniowe, które prowadzący seminarium będą rozwiązywali z udziałem uczestników seminarium. Uczestnicy proszeni są o posiadanie kalkulatorów.

Zakres warsztatów:

 - Teoria wartości pieniądza w czasie. Przyszła i aktualna wartość pieniądza.

 - Metody i techniki wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Wskazanie sytuacji, w których rzeczoznawca prawidłowo dokonuje wyboru konkretnej metody i techniki.

 - Określanie stopy kapitalizacji i stopy dyskontowej. Położenie nacisku na współmierność dochodów i stóp w procesie wyceny. Praktyczne przykłady.

 - Modele wyceny a ich zastosowanie w praktyce.

06 grudzień 2018
Napisała

Szkolenie 4 grudnia 2018 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 4 grudnia 2018 r. w godz. 17:00 – 20:10

(gmach główny PW, sala nr 134)

 

TEMAT SZKOLENIA: Omówienie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z dn. 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496)

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy

(uprawnienia zawodowe nr 1)

 

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich

Pozostali uczestnicy szkolenia        100,00 zł dla osób z uprawnieniami

                                                            123,00 zł dla osób bez uprawnień

 

 

 1. Wprowadzenie w problematykę ustawy
 2. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych

1/ koncepcja urbanistyczno – architektoniczna

2/wniosek o ustalenie lokalizacji

3/tryb postępowania

4/ ustalenie lokalizacji

5/ regulacje dodatkowe

 1. Lokalizacja inwestycji towarzyszących
 2. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji

1/ standardy ustawowe

2/ standardy lokalne

 1. Pozwolenie na budowę

1/ pozwolenie na budowę, a uchwała lokalizacyjna

2/ pozwolenie na budowę, a ustawy ochronne 

3/ pozwolenie na użytkowanie budynków

 1. Zajęcia nieruchomości na cele infrastruktury

1/ przymusowe zajęcia

2/ odszkodowania

3/ sytuacje szczególne

 1. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

 

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

14 listopad 2018
Napisała

II część warsztatów

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniach 23 października 2018 r. lub 6 listopada  w godz. 17:00 - 20:10
(gmach główny PW, sala nr 134)

TEMATYKA WARSZTATÓW: ZASTOSOWANIE METOD STATY-STYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH W ANALIZIE RYNKU DOKONYWANEJ W CELU WYCENY NIERUCHOMOŚCI - II część

OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

 

Czas trwania  II części  warsztatów: 4 godz. edukacyjne
Ukończenie II cz. warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 2 pkt.

Celem warsztatów jest przeprowadzenie analizy rynku z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych. Analiza zostanie opracowana z wykorzystaniem rzeczywistych da-nych z rynku nieruchomości. Obliczenia będą wykonywane w programie Excel.
Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.
Informujemy, że nie będzie możliwości podłączenia laptopów do sieci, prośba aby baterie laptopów były naładowane. Dziękujemy.

Zakres warsztatów:
 Dobór zbioru danych
 Opis zbioru danych z wykorzystaniem statystyki opisowej
 Wyznaczenie wskaźnika zmian cen z zastosowaniem metod ekonometrycznych
 Rozkład cechy nieruchomości
 Rozkład cen nieruchomości

 

17 październik 2018
Napisała

16.10.2018 r. powtarzamy I część warsztatów

 Szanowni Państwo,

Z  uwagi na ogromne zainteresowanie tematem warsztatów  "ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH W ANALIZIE RYNKU DOKONYWANEJ W CELU WYCENY NIERUCHOMOŚCI", Zarząd WSRM informuje, że w dniu 16 października 2018 r. zostanie powtórzona tematyka I części warsztatów

O terminie II części warsztatów poinformujemy niezwłocznie oddzielnym komunikatem!!!

Członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich.

Opłaty dla osób spoza WSRM wynoszą:

 - Rzeczoznawcy majątkowi  -  100 zł za każdy dzień uczestnictwa

 - Uczestnicy bez uprawnień - 100 zł + VAT (123 zł) za każdy dzień uczestnictwa

z koleżeńskim pozdrowieniem Zarząd WSRM

 

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 16 października 2018 r. w godz. 17:00 - 20:10
(gmach główny PW, sala nr 134)

TEMATYKA WARSZTATÓW: ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH W ANALIZIE RYNKU DOKONYWANEJ W CELU WYCENY NIERUCHOMOŚCI - część I

OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

Czas trwania warsztatów: 8  godz. edukacyjnych (I i II części)
Ukończenie warsztatów (I i II części) umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

Celem warsztatów jest przeprowadzenie analizy rynku z wykorzystaniem metod statystycz-nych i ekonometrycznych. Analiza zostanie opracowana z wykorzystaniem rzeczywistych da-nych z rynku nieruchomości. Obliczenia będą wykonywane w programie Excel.
Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

 

11 wrzesień 2018
Napisała

Szkolenie 26 czerwca 2018 r. - ZAPRASZAMY!

 SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 26 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 - 16:30 (gmach główny PW, sala nr 134)

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Przedstawienie i objaśnienie przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. poz. 811).
 2. Omówienie założeń do ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność.

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 1)

 

Czas trwania szkolenia: 2 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z przyznaniem jego uczestnikowi 1 pkt.

 

15 czerwiec 2018
Napisała

Szkolenie 5 czerwca 2018 r. - Zapraszamy!

SZKOLENIE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 5 czerwca 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: OCENA EKONOMICZNA ZMIANY STANDARDU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU BIUROWEGO. MOŻLIWOŚĆ JEJ WYKORZYSTANIA W PODEJŚCIACH DOCHODOWYM I MIESZANYM WYCENY NIERUCHOMOŚCI

 WYKŁADOWCA: MGR INŻ. PIOTR KRYSIK, PRACOWNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich

Pozostali uczestnicy szkolenia 50,00 zł dla osób z uprawnieniami

                                                   61,50 zł dla osób bez uprawnień

 

PROGRAM SZKOLENIA

(4 godz. edukacyjne i 2 punkty szkoleniowe)

 

 1. Wstęp. Europejskie unormowania prawne.
 2. Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie.
 3. Rachunek efektywności inwestycji w zmianę standardu energetycznego budynku biurowego.
 4. Celowość uwzględnienia przy określaniu kosztów inwestycji budowlanych (nowo wznoszonych budynków oraz modernizacji istniejących).
28 maj 2018
Napisała

Szkolenie 29 maja 2018 r. - ZAPRASZAMY

SZKOLENIE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 29 maja 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NIEKTÓRE ASPEKTY PODSTAW PRAWNYCH I MATEMATYCZNYCH WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

WYKŁADOWCA: MGR INŻ. ZBIGNIEW BARANOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich


Pozostali uczestnicy szkolenia 50,00 zł dla osób z uprawnieniami
                                                61,50 zł dla osób bez uprawnień

 

PROGRAM SZKOLENIA
(4 godz. edukacyjne i 2 punkty szkoleniowe)

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne i metodologiczne wyceny w podejściu dochodowym.
3. Korelacje między przepisami prawnymi a technikami wyceny w podejściu dochodowym.
4. Uwagi do teorii i praktyki wyceny w podejściu dochodowym.

 

18 maj 2018
Napisała

Seminarium szkoleniowe 17 kwietnia 2018 r. - ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 17 kwietnia 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: RYNKOWY CHARAKTER PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW PRYSTUPA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Obowiązek rzeczoznawcy majątkowego zamieszczenia w operacie szacunkowym od-powiedniej analizy i charakterystyki rynku nieruchomości.
2. Rodzaje rynków nieruchomości.
3. Zasady prawidłowego ustalenia rynku nieruchomości stanowiącego podstawę wyceny konkretnej nieruchomości.
4. Najczęściej popełniane błędy podczas określania rynku nieruchomości.

 

04 kwiecień 2018
Napisała

Zebranie szkoleniowe w dn. 20 marca 2018 r. ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 20 marca 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NOWE PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYKŁADOWCY:

- ŁUKASZ JĘDRUSZUK,

- GRZEGORZ ŁOPATA,

RADCOWIE PRAWNI Z KANCELARII PRAWNEJ ARS LEGIS W WARSZAWIE – SPECJALIŚCI Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

OPŁATY: dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy:

50,00 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi
61,50 zł – bez uprawnień

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Aktualne przepisy w zakresie danych osobowych. Nadzór i kontrola ich przestrzega-nia.
2. Nowe unormowania prawne wchodzące w życie w maju 2018 r. - tzw. Rozporządzenie RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Podmioty obowiązane do stosowania przepisów RODO. Zakres ich obowiązków. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania przepisów.
4. Nadzór i kontrola nad wdrożeniem i stosowaniem uregulowań prawnych wprowadzonych RODO.

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES MERYTORYCZNY:

 1. Normy prawne kształtujące zakres obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
 2. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (RODO).
 4. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych według RODO.
 5. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce zawodowej rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zarządca i administrator jako podmiot przetwarzający dane osobowe – obowiązki wynikające z RODO.
 7. obowiązki w odniesieniu do danych osobowych już przetwarzanych przed wejściem w życie RODO.
 8. Obowiązki informacyjne rzeczoznawcy/administratora danych.
 9. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych – w praktyce zawodowej rzeczoznawców.
 10. Obowiązkowa notyfikacja zaistniałych naruszeń prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Dostosowanie środków organizacyjnych, technicznych i IT do nowych wymogów.
 12. Prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

III. Środki ochrony prawne

 1. Odpowiedzialność administracyjna. Skarga do organu nadzorczego. Zasady postępowania przed organem nadzorczym.
 2. Odpowiedzialność cywilna i karna. Postępowanie przed sądem.
 3. System kar finansowych i zasady wymiaru kar.
 4. Panel dyskusyjny – pytania słuchaczy
13 marzec 2018
Napisała

Seminarium 30 stycznia 2018 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 30 stycznia 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:
WYCENA LASÓW ORAZ GRUNTÓW ZADRZEWIONYCH I ZA-KRZEWIONYCH W UJĘCIU ZALOŻEN DO OPRACOWYWANEGO STANDARDU ZAWODOWEGO PFSRM

WYKŁADOWCA: PROF. DR HAB. WOJCIECH WILKOWSKI, RZECZOZNAW-CA MAJĄTKOWY

OPŁATY: dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy: 50 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi
61,50 zł – bez uprawnień

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Zasady wyceny gruntów leśnych oraz drzewostanów w postępowaniach wywłaszcze-niowych wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1) Zasady określania wartości gruntów leśnych wg przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporzą-dzania operatu szacunkowego.
2) Zasady określania wartości gruntów leśnych wg rozporządzenia Ministra Rolnic-twa i Rozwoju Wsi.
2. Zasady określania wartości drzew i drzewostanów, wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
1) Wycena upraw i młodników (przykład).
2) Wycena drzewostanów przedrębnych.
3) Wycena drzewostanów rębnych i przeszłorębnych.
4) Wycena gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

 

11 styczeń 2018
Napisała

Zebranie szkoleniowe 23 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 23 stycznia 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: III KONGRES NAUK SĄDOWYCH „STATUS BIEGŁEGO W POLSCE”

 WYKŁADOWCA: MGR INŻ. EWELINA CZECHAROWSKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

 OPŁATY; dla  członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy:

                                     50 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi

                                    61,50 zł – bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Biegły sądowy i opinia biegłego w postępowaniu sądowym. Wybrane zagadnienia

2. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród rzeczoznawców majątkowych – członków WSRM, sprawujących funkcję biegłego sądowego

3. Uchwała III Kongresu Nauk Sądowych

03 styczeń 2018
Napisała

28 listopada 2017 r. Zapraszamy na zebranie szkoleniowe

 Szanowni Państwo, 28 listopada br. to nie będzie ostatnie  zebranie szkoleniowe w tym roku!!! Po 20 listopada podamy temat i program zaplanowanego na 12 grudnia br. seminarium.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 28 listopada 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA - NOWE REGULACJE, INSTYTUCJE, REPRYWATYZACJA

 WYKŁADOWCA: MGR INŻ. TOMASZ CIODYK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

  OPŁATY: członkowie WSRM wstęp wolny - w ramach opłacanych składek członkowskich

Osoby spoza WSRM 50 zł – dla osób z uprawnieniami zawodowymi

                                     50 zł + 23 %VAT  dla osób bez uprawnień

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Krajowy Zasób Nieruchomości i najem instytucjonalny

2. Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa

3. Projekt ustawy o reprywatyzacji

17 listopad 2017
Napisała

Zebranie szkoleniowe 7 listopada 2017 r. - ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu   7 listopada 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00
(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: ANALIZY PRZESTRZENNE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

 WYKŁADOWCA: DR HAB. AGNIESZKA BITNER-FIAŁKOWSKA

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

1. Wykorzystanie Internetu w wycenie nieruchomości
2. Przestrzenna analityka biznesowa. System informacji geograficznej (GIS) dla nieruchomości
3. Korzyści wynikające z wykorzystywania systemu GIS. Program ArcGIS jako narzędzie biznesowych analiz przestrzennych
4. Mapa wartości gruntów

26 październik 2017
Napisała

Seminarium szkoleniowe: ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIMI ORAZ JEJ SKUTKI DLA FUNKCJONOWANIA ZAWODU RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

W DNIU 10 i 17 PAŹDZIERNIKA 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIMI ORAZ JEJ SKUTKI DLA FUNKCJONOWANIA ZAWODU RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

WYKŁADOWCA: Mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe nr 1

 OPŁATY: członkowie WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich.

Uwaga! będziemy sprawdzać stan wpłat przed szkoleniem.

OSOBY SPOZA WSRM ODPOWIEDNIO:

200 zł  tytułem: uczestnictwo w seminarium  (opłata dla osób posiadających uprawnienia zawodowe)

246 zł (200 zł +23%VAT) tytułem: uczestnictwo w seminarium  (opłata dla osób bez uprawnień)*

                                                        PROGRAM SEMINARIUM CZĘŚĆ I (4 godz. edukacyjne)

 1. Zmiany dotyczące bezpośrednio funkcjonowania zawodu rzeczoznawstwo majątkowe.

2. Zmiany dotyczące bezpośrednio funkcjonowania zawodów pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

3. Przepisy karne.

                                                            PROGRAM SEMINARIUM CZĘŚĆ II (4 godz. edukacyjne)

1. Zmiany zasad gospodarki nieruchomościami wpływające pośrednio na funkcjonowanie zawodów nieruchomościowych.

2. Przepisy przejściowe.

3. Zmiana innych ustaw.

21 wrzesień 2017
Napisała

Seminarium szkoleniowe WSRM 20 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami seminarium szkoleniowe.

05 czerwiec 2017
Napisała

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe 30 maja br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 30 maja 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: UDZIAŁ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM

WYKŁADOWCA: mgr inż. Jerzy Pindelski, rzeczoznawca majątkowy

OPŁATY: dla osób spoza WSRM - 50 zł dla osó posiadających uprawnienia zawodowe

                                                    - 61,50 zł (z VAT) dla osób bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

 1. Obszary działania rzeczoznawców majątkowych wynikające z aktów prawnych, w których wartość prawa do nieruchomości jest podstawą wydania decyzji administracyjnej
 2. Wyniki analiz operatów szacunkowych jako dowodów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 3. Aktualny tryb wyłaniania wykonawców operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych
 4. Regulacja instytucji dowodu z opinii biegłego w Kodeksie postępowania administracyjnego
 5. System biegłych sądowych w opinii sądów okręgowych
 6. Propozycja powołania listy biegłych - rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego

 

19 kwiecień 2017
Napisała

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe 9 maja br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 9 maja 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: MATEMATYCZNE PODSTAWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

WYKŁADOWCA: mgr inż. Zbigniew Baranowski, rzeczoznawca majątkowy

OPŁATY: dla osób spoza WSRM - 50 zł dla osób posiadających uprawnienia zawodowe

                                                       - 61,50 zł (z VAT) dla osób bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

 1. Zasady pomnażania kapitału.
 2. Technika kapitalizacji prostej.
 3. Technika dyskontowania strumieni dochodów.
 4. Problematyka właściwego określania stóp zwrotu.

 

19 kwiecień 2017
Napisała

Zebranie szkoleniowe 28 marca i 4 kwietnia 2017 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 28 marca i 4 kwietnia 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:

WYCENA WYBRANYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH. PRAWO UŻYTKOWANIA, SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA, PRAWO DOŻYWOCIA

WYKŁADOWCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

CZĘŚĆ I – 28.03.2017 r. (4 godz. eduk.)

CZĘŚĆ II – 4.04.2017 r. (4 godz. eduk.)

 1. Przypomnienie podstaw prawnych
 2. Omówienie metodologii szacowania
 3. Przykłady obliczeniowe
 4. Rozwiązywanie problemów praktycznych

11 marzec 2017
Napisała

Zapraszamy na zebranie szkoleniowe 18 marca 2017 r.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 18 marca 2017 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:00

gmach główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

(Pl. Politechniki 1)

20 luty 2017
Napisała

Zebranie szkoleniowe w dn. 28.02.2017 r. ZAPRASZAMY!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 28 lutego 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

OPŁATY:

 • dla członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich,
 • pozostali uczestnicy seminarium 50 zł (wpłata na konto WSRM).

 

TEMAT: DYLEMATY RZECZOZNWCY MAJĄTKOWEGO PODCZAS STOSOWANIA PROCEDUR OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, LEŚNYCH ORAZ ZADRZEWIONYCH I ZAKRZEWIONYCH

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Zróżnicowanie cech rynkowych wpływających na wartości gruntów rolnych i leśnych, w porównaniu z innymi gruntami
 2. Podstawowe cechy rynkowe wpływające na wartość nieruchomości rolnych stanowiących grunty orne
 3. Problemy podczas określania wartości nieruchomości rolnych o różnych formach użytkowania
 4. Problemy podczas określania wartości lasów i gruntów leśnych. Wybór właściwego podejścia i metody
 5. Zasady określania wartości drzewostanów w ujęciu obowiązujących przepisów oraz sposobów stosowanych w szerokiej praktyce
 6. Problemy podczas określania wartości gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Wybór właściwego podejścia i metody

 Uwaga dla członków WSRM: materiały z seminarium do pobrania 

08 luty 2017
Napisała

Zaproszamy na zebranie szkoleniowe 31.01.2017 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 31 stycznia 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI A WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Omówienie definicji prawnych nieruchomości i przedsiębiorstwa
 2. Przyczyny mylenia wyceny nieruchomości z wyceną przedsiębiorstwa
 3. Możliwości wyceny nieruchomości i wyceny niektórych przedsiębiorstw w podejściu porównawczym
 4. Podobieństwo oraz różnice w wycenie nieruchomości i w wycenie przedsiębiorstw w podejściu dochodowym

18 styczeń 2017
Napisała

Propozycje szkoleniowe

       Już niebawem zostaną podane do wiadomości nowe propozycje szkoleniowe.

16 grudzień 2016
Napisała

Seminarium 8 i 22 listopada 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniach 8 i 22 listopada 2016 r. w godz. 18:00 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:

PRZEKSZTAŁCANIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI W PRAWO WŁASNOŚCI W ŚWIETLE WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z DN. 10 MARCA 2015 R.

ORAZ AKTUALNYCH ZAMIERZEŃ LEGISLACYJNYCH

WYKŁADOWCA:

mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy

(uprawnienia zawodowe nr 1)

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych) zostanie zrealizowany

w dn. 8 listopada (4 godz. eduk., cz. I) i 22 listopada (4 godz. eduk., cz. II).

 1. Przepisy prawne związane z tematem seminarium
 2. Charakterystyka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 3. Zasady przekształcania prawa u.w. we własność nieruchomości, obowiązujące po 2011 r.
 4. Zasady obowiązujące do 2011 r., do których odsyła wyrok TK
 5. Stan prawny po ogłoszeniu wyroku TK
 6. Wyrok TK a wydane wcześniej decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości
 7. Zastrzeżenia Komisji Europejskiej wobec zasad wprowadzonych przepisami ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 8. Aktualne projekty legislacyjne dot. uwłaszczenia z mocy prawa niektórych użytkowników wieczystych. Stan zaawansowania tych prac legislacyjnych

12 grudzień 2016
Napisała

Seminarium szkoleniowe z p. Zdzisławem Małeckim - już 29 października br.!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 29 października 2016 r. (sobota) w godz. 9:00 – 16.00

                                                                                                        MIEJSCE: Budynek "FOCUS"- AL. ARMII LUDOWEJ 26

 

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

250 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 24 października br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) przelewem na konto WSRM:

 08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 29 października 2016 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT: WYCENA NAKŁADÓW

DOKONANYCH PRZEZ POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. A.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG KODEKSU CYWILNEGO
 1. NAKŁADY W KODEKSIE CYWILNYM
 1. Ochrona własności w przepisach prawa
 2. Uwarunkowania wyceny nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości
 3. Pojęcie oraz rodzaje nakładów i wydatków podlegających zwrotowi
 4. Posiadanie samoistne rzeczy i posiadanie zależne
 5. Pojęcie dobrej i złej wiary posiadacza nieruchomości
 6. Główne roszczenia o zwrot nakładów, uregulowane w Kodeksie cywilnym
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH POSIADANIA SAMOISTNEGO
 1. Regulowanie stosunków pomiędzy właścicielem a posiadaczem samoistnym w zakresie nakładów dokonanych przez posiadacza
 2. Przeciwstawne roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot nakładów
 3. Rozliczenia pomiędzy właścicielem a posiadaczem samoistnym
 4. Komentarz do przepisów art. art. 226 i 229 Kodeksu cywilnego
 5. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów poczynionych w warunkach posiadania samoistnego
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH POSIADANIA ZALEŻNEGO
 1. Zasady rozliczania nakładów pomiędzy posiadaczem zależnym a właścicielem nieruchomości
 2. Rozliczenia właściciela z posiadaczem zależnym
 3. Dokonywanie nakładów przez strony umów najmu i dzierżawy
 4. Rozliczenia z tytułu nakładów pomiędzy właścicielem i dzierżawcą
 5. Komentarz do art. art. 676, 696 i 697 Kodeksu cywilnego
 6. Wyciąg z ustawy o ochronie praw lokatorów (…). Komentarz do przepisów art. art. 6a i 6b tej ustawy.
 7. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów poczynionych w warunkach posiadania zależnego
 8. Najemca lokalu użytkowego (komentarz)
 1. NAKŁADY DOKONANE W WARUNKACH WSPÓŁWŁASNOŚCI
 1. Współwłasność - treść i cechy prawa
 2. Współwłasność - wyciąg z ustawy Kodeks cywilny
 3. Komentarz oraz wybrane orzecznictwo dotyczące art. 207 Kodeksu cywilnego
 1. UMOWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI (ART. 252 K.C.), UMOWA UŻYCZENIA (ART. 710 K.C.)
 1. NAKŁADY DOKONANE NA CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI, WG UNORMOWAŃ ART. 231 KODEKSU CYWILNEGO
 1. Regulowanie sytuacji powstałej na skutek dokonania nakładów na cudzej nieruchomości (art. 231 K.c.)
 2. Czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu o przeniesienie własności
 3. Wybrane orzecznictwo dotyczące art. 231 Kodeksu cywilnego
 1. B.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
 1. Komentarz do artykułów 45 i 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 2. Tematyka nakładów i ich rozliczania, wg prawa rodzinnego
 3. Wybrane orzecznictwo dot. nakładów w prawie rodzinnym
 4. Przykładowe postanowienie sądu
 1. C.OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW WG UNORMOWAŃ INNYCH USTAW. KOMENTARZ PRZEPISÓW, WYBRANE ORZECZNICTWO
 1. USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
 2. USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA
 3. USTAWA O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
 4. NAKŁADY W USTAWACH PODATKOWYCH
 5. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA WYCENY NAKŁADÓW

Zasady wyceny nakładów będą analizowane w oparciu o:

 • przepisy ustaw,
 • przepisy rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,***

Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 100 stron wydruku). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

29 wrzesień 2016
Napisała

Seminarium szkoleniowe z p. Zdzisławem Małeckim. ZAPRASZAMY

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 11 czerwca 2016 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:00

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

 Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

250 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 maja 2016 r., a opłaty wnosić (również w tym terminie) przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032 z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 11 czerwca 2016 r.”W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW

W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, oraz nakładów koniecznych
 2. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 3. Ustalenie opłaty adiacenckiej z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
 4. Wyceny dla potrzeb rozliczeń i rekompensat przy zwrocie wywłaszczonych nieruchomości z uwzględnieniem zmniejszenia lub zwiększenia wartości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości (uwaga: ten temat dotyczy zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, czego nie należy mylić ze zwrotem nieruchomości, których wywłaszczenie unieważniono na drodze administracyjnej)
 5. Nabycie lokalu z zaliczeniem nakładów poczynionych na przebudowę lub rozbudowę budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Zasady wyceny nakładów będą analizowane w oparciu o:

 • przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przepisy rozporządzenia RM ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
 • orzecznictwo sądów i in.źródła.

***

Zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 100 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (przepisy prawa w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

 • Obiad

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20 maj 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe 31 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 31 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: ANALIZY PRZESTRZENNE W BADANIACH RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Cyfrowe mapy katastralne jako źródło informacji nie tylko o poszczególnych nieruchomościach, ale również o zjawiskach zachodzących w dużych skalach przestrzennych
 2. Uniwersalna metoda wyznaczania strefy centralnej miasta
 3. Rozkład przestrzenny cen nieruchomości
18 maj 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe 10 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 10 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SZACOWANIE STOPY DYSKONTOWEJ DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE RYNKU KAPITAŁOWEGO

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Składniki stopy dyskontowej
 2. Rentowność papierów wartościowych bez ryzyka
 3. Szacowanie premii za ryzyko dla potrzeb określania stopy dyskontowej
 4. Model wyceny dóbr kapitałowych - CAPM
28 kwiecień 2016
Napisała

Seminarium 26 kwietnia 2016 r. Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 26 kwietnia 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT:

SEKULARNA STAGNACJA GOSPODARCZA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI. OGÓLNE SPOWOLNIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I JEGO WPŁYW NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI

(4 godz. edukacyjne)

WYKŁADOWCA:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

http://prezes.pte.pl/http://prezes.pte.pl/

http://www.pte.pl/http://www.pte.pl/

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IFKiI/Strony/default.aspxhttp://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IFKiI/Strony/default.aspx

12 kwiecień 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe w dniu 12 kwietnia 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 kwietnia 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

Członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich (będziemy weryfikować płatności), pozostałe osoby 50zł - płatne na konto WSRM.

TEMAT: NOWE PRZEPISY O OBROCIE ZIEMIĄ ROLNICZĄ I ICH ZNACZENIE DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

WYKŁADOWCA: Tomasz Ciodyk, rzeczoznawca majątkowy, od 1995 r. zatrudniony w Agencji Nieruchomości Rolnych, w latach 2008-2016 dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem w Biurze Prezesa ANR w Warszawie

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Ustawa z dn. 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR)
 2. Nowelizacje UKUR w latach 2011-2015
 3. Praktyczne aspekty UKUR w obrocie nieruchomościami w latach 2003-2016
 4. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, i jej znaczenie dla rynku nieruchomości, gospodarki i działalności rzeczoznawców majątkowych

 

Na kolejne zebranie szkoleniowe zapraszamy 26 kwietnia 2016 r.

Przypominany również o konieczności opłacania składek członkowskich. Składka miesięczna niezmiennie 25zł.

 

01 kwiecień 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe 15.03.2016 r.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 15 MARCA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: STAN OBECNY SYSTEMU ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA

 WYKŁADOWCA: dr inż. Piotr Sacha

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

1.     Funkcjonowanie systemu EKW dzisiaj. Ewolucja systemu. Prawne aspekty korzystania z systemu

2.     Przeglądanie ksiąg wieczystych w Internecie - dobre praktyki

3.     Składanie wniosku o wydanie dokumentu przez Centralną Informację KW. Weryfikacja autentyczności wydruku

4.     Prace nad rozbudową systemu - przyszłość systemu EKW

 

 

 

02 marzec 2016
Napisała

Seminarium 27.02.2016 r.

Zaproszenie za seminarium, które odbędzie się w dn. 27 lutego 2016 r.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia  znajduje się w załącznikach.

30 styczeń 2016
Napisała

Zebranie szkoleniowe WSRM 16 lutego 2016 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 16 LUTEGO 2016 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SPORZĄDZANIE OPERATU SZACUNKOWEGO W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU

WYKŁADOWCA: Edyta Krzywicka, rzeczoznawca majątkowy

 KOSZT - dla członków WSRM opłacających na bieżąco składki członkowskie wstęp wolny, pozostali uczestnicy 50zł

 

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązującego standardu zawodowego „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 2. Zasady sporządzania operatu szacunkowego w aspekcie dobrej praktyki (rekomendacje KNF, standardy zawodowe PFSRM, in. wymogi i oczekiwania)
 3. Omówienie najistotniejszych elementów operatu szacunkowego – na co rzeczoznawca majątkowy powinien szczególnie zwracać uwagę przy sporządzaniu operatu szacunkowego, oraz czego najczęściej w tym operacie brakuje (na przykładzie wyceny nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nieruchomości gruntowej zabudowanej)
25 styczeń 2016
Napisała

Szkolenie w dniu 12.12.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:10

Blue Tower- ul. Chmielna 85/87

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

300 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 8 grudnia br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) osobiście w biurze WSRM albo przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 12 grudnia 2015 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

PRAKTYKA WYBRANYCH CZYNNOŚCI

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. OPŁATA JEDNORAZOWA (PLANISTYCZNA) PO ZMIANIE USTAWY

  O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

  (4 godz. eduk.)

  W obszarze tematu nastąpiły istotne zmiany prawne w następstwie odpowiednio:

 • Dn. 9 lutego 2010r, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/08,
 • Dn. 15.lutego2010r, utrata mocy obowiązującej części postanowień art. 37 ust 1 ustawy o p.z.p., w następstwie wyroku T.K.,
 • Dn. 9 czerwca 2011r, zmiana ustawy o p.z.p. poprzez dodanie ust. 3a w art. 87,
 • Dn. 26 sierpnia 2011r., wykreślenie § 50 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia       21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W ramach omawiania tematu dokonywana jest analiza ustalania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmienionych zasad czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tej opłaty. Analizowanych jest 6 przypadków uwarunkowań prawnych wyceny.

 1. OPŁATY ADIACENCKIE (4 godz. eduk.)

  Przedmiotem analizy będą opłaty adiacenckie przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tych opłat, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odpowiednio:

 • opłaty ustalanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 • opłaty ustalanej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

 • opłaty ustalanej w związku podziałem nieruchomości

***

 1. Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 115 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 1 grudnia 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 1 grudnia 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach Główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: mgr Grzegorz Szaraniec, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Unormowania prawne

 2. Specyfika wyceny nieruchomości dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Zasady sporządzania takiej wyceny, współpraca z komornikiem

 3. Najczęściej napotykane problemy rzeczoznawcy majątkowego podczas szacowania nieruchomości w celu jej sprzedaży egzekucyjnej

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 24 listopada 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 24 listopada 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: INWESTOWANIE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKŁADOWCA: Zbigniew Stawicki, analityk giełdowy.

Jeden z 16-tu ekspertów rynku papierów wartościowych, wymienionych w książce Marka Marcinowskiego pt. „Sukces na giełdzie. Tajniki i wskazówki największych polskich ekspertów giełdowych” (wyd. w 2011 r.).

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Inwestowanie w nieruchomości wg Roberta Kiyosaki (amerykańskiego inwestora, biznesmena, autora poradników inwestycyjnych)

 2. O inwestowaniu na Giełdzie Papierów Wartościowych – inaczej

 3. Akcje, kontrakty terminowe, kontrakty na różnice kursowe (CFD – Contract For Difference). Zarabianie „w obie strony” – przy wzrostach na rynku i przy spadkach na rynku

 4. Obliczanie zasięgu wzrostów i spadków cen akcji na przykładzie polskiego WIG-u 20

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 27.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 27 października 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCIĄGÓW Z WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

 

WYKŁADOWCA: mgr Paweł Duciak, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 

 1. Nowe unormowania prawne. Zawartość wyciągu z operatu szacunkowego.

 2. Zasady przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego.

   

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 20.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 20 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

 

TEMAT: OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

WYKŁADOWCA: mgr inż. Monika Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy

 

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Standard wyceny - określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.

 2. Określanie wartości prawa służebności osobistej i prawa dożywocia. Przykłady.

17 grudzień 2015
Napisała

Seminarium szkoleniowe 13.10.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 13 października 2015 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI. SPOSOBY ICH UNIKNIĘCIA

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

 1. Błędne koncepcje wyceny nieruchomości. Niewłaściwe stosowanie metod statystycznych.
 2. Sposoby unikania błędów w analizie statystycznej rynku.

 

17 grudzień 2015
Napisała

Zebranie szkoleniowe 9 i 16 czerwca 2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniach 9 i 16 czerwca 2015 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach Główny Politechniki Warszawskiej sala 219)

TEMAT: WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W ŚWIETLE STANDARDU ZAWODOWEGO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH „WYCENA DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI” - Z PRZYKŁADAMI PRAKTYCZNYMI

WYKŁADOWCY:rzeczoznawcy majątkowi Marta Jurek i Tomasz Paszkowski

CZAS TRWANIA SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

Część I:      9 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

Część II:   16 czerwca 2015 r. (4 godz. eduk.)

 

20 maj 2015
Napisała
Back to top