Szczegóły szkolenia

Warsztaty 14 stycznia 2020 roku – Zapraszamy!!!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH PRAKTYCZNE ASPEKTY OKREŚLANIA WARTOŚCI CZĘŚCI SKŁADOWYCH NIERUCHOMOŚCI (DRZEWOSTANU, DRZEW)

Wykładowcy

Mgr inż. Bożena Filip, rzeczoznawca majątkowy

Data i godzina

14 stycznia 2020 roku
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1), sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

  1. Nieruchomość leśna – definicje, podstawowe pojęcia, uwarunkowania prawne
  2. Ogólne zasady określania wartości nieruchomości leśnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego:

–  na cele leśne,

– na cele nieleśne.

  1. Procedury określania wartości drzewostanów, drzew

Analiza poszczególnych procedur z rozszerzeniem metody zysków

Źródła danych potrzebnych w procesie szacowania. Praktyczne ich wykorzystywanie

  1. Przypadki szczególne a wartość drzewostanów
  2. Dyskusja. Wskazania dot. rozwiązywania praktycznych problemów