Szczegóły szkolenia

16 marca 2023 r. szkolenie nt.: USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. ZAPRASZAMY! – cz.1

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Wykładowcy

Michał Leszczyński

Prawnik, legislator, w latach 2012-2018 w resorcie budownictwa zaangażowany w prace nad reformą planowania przestrzennego, w latach 2019-2023 w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowiedzialny za obszar urbanistyki oraz rozwoju regionalnego. Doradca w projektach międzynarodowych (Mołdawia, Gruzja), ekspert w procesach deweloperskich, współtwórca systemu rewitalizacji w Polsce, współautor ostatniej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz szeregu innych aktów prawnych. Autor publikacji z dziedziny planowania przestrzennego i rewitalizacji. Członek Polskiej Rady Architektury.

Data i godzina

16.03.2023 r,
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 219

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia – część 1:

  1. Zagadnienia wstępne: prawo zabudowy – podsumowanie dyskursu, ustawa o planowaniu przestrzennym jako element systemu prawa, powiązania planowania z kluczowymi obszarami (UGN, Prawo budowlane, polityka rozwoju), obieg pieniądza w procesach urbanizacji.
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – cz. ogólna: zakres przedmiotowy ustawy, zasady ogólne, omówienie dwóch podstawowych trybów działania organów władzy publicznej w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres ustaleń, skutki uchwalenia, postępowanie w przedmiocie uchwalenia, eliminowanie z obrotu prawnego.
  4. Decyzja o warunkach zabudowy – zakres ustaleń, sposób kształtowania ustaleń (zasada sąsiedztwa), postępowanie w przedmiocie wydania.
  5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – różnice względem decyzji o warunkach zabudowy.

Do pobrania