Szczegóły szkolenia

Warsztaty: SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRAKTYCZNEGO POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PODCZAS WYCEN NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚĆ PORÓWNAWCZEGO I KOSZTOWEGO

Szkolenie jest w trakcie!

Temat szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRAKTYCZNEGO POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PODCZAS WYCEN NIERUCHOMOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU PODEJŚĆ PORÓWNAWCZEGO I KOSZTOWEGO

Wykładowcy

Prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy. Wykładowca akademicki, w tym studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych. Przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. Autor wielu publikacji dotyczących wyceny nieruchomości. Przewodniczący WSRM.
Data i godzina

31.03.2021 r. - 31.12.2021 r.

Miejsce

E-learning

Czas trwania

8

Punkty do uzyskania

4

Program szkolenia

Podczas warsztatów zostaną szczegółowo przeanalizowane projekty standardów zawodowych wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego oraz podejścia kosztowego, opracowane przez Radę Standardów Wyceny Nieruchomości. Dokumenty te, będące na etapie złożonych w ministerstwie projektów, nie mają jeszcze mocy obowiązującej, ale mogą (i powinny) stanowić praktyczną pomoc metodyczną – wskazywać założenia oraz algorytm postępowania rzeczoznawcy majątkowego podczas szacowania nieruchomości. Uczestnikom zostanie również przedstawiony do rozwiązania test sprawdzający (20 pytań, tzw. test wielkokrotnego wyboru). Czas trwania warsztatów 8 godz. eduk. ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę minimalny czas po 4 godz. eduk. niezbędne rzeczoznawcy na wnikliwe przeanalizowanie każdego z dwóch projektów standardów, łącznie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, do których standardy się odwołują. W czasie tym uwzględniono również rozwiązanie trudnego testu tzw. wielokrotnego wyboru.

Do pobrania