Szczegóły szkolenia

Seminarium warsztatowe WYKORZYSTANIE ANALIZY SWOT W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Wykorzystanie analizy SWOT w wycenie nieruchomości

Wykładowcy

Monika Nowakowska mgr inż. geodeta, rzeczoznawca majątkowy (numer uprawnień 126/1992 r.) – specjalizuje się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych, nieruchomości drogowych oraz ograniczonych praw rzeczowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych. Autorka licznych publikacji dotyczących wyceny nieruchomości. Członek Zarządu WSRM.

Data i godzina

21.06.2022 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka warsztatów

  1. Ogólny sposób dokonywania analizy SWOT. Objaśnienie, na czym polega i w jakim celu jest wykorzystywana
  2. Sprawa sądowa – szczegółowe przedstawienie konkretnej sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej
  3. Opracowanie czterech różnych wariantów dotyczących ustalenia miejsca i sposobu wykonywania służebności gruntowej – drogi koniecznej. Poddanie ich analizie SWOT
  4. Pełna treść opinii biegłego sądowego. Sentencja opinii ze wskazaniem dwóch wariantów realizacji drogi koniecznej, wybranych ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz ochrony przyrody
  5. Praktyczne porady dla uczestników seminarium