Szczegóły szkolenia

TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Wykładowcy

Dr inż. Aleksander Nicał, adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Poli-techniki Warszawskiej

Data i godzina

30.11.2021-31.12.2022
12

Miejsce

e-learning

Czas trwania

12

Punkty do uzyskania

6

Program szkolenia

Tematyka seminarium szkoleniowego

  1. Budownictwo – informacje ogólne, stosowane materiały i wybrane wymagania stawiane budynkom. Na zakończenie tej części seminarium rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań)
  2. Budownictwo – wybrane elementy konstrukcyjne budynków murowanych. Na zakończenie tej części seminarium rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań)
  3. Budownictwo wielkopłytowe, wielkoblokowe i tradycyjne przed 1989 rokiem – wybrane systemy. Na zakończenie tej części seminarium rozwiązanie testu sprawdzającego (5 pytań)