Szczegóły szkolenia

SZKOLENIE: PROBLEMATYKA PRACY RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO – BIEGŁEGO SĄDOWEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

PROBLEMATYKA PRACY RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO - BIEGŁEGO SĄDOWEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Wykładowcy

Mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska, rzeczoznawca majątkowy.
Biegła sądowa w zakresie wyceny nieruchomości z dużym doświadczeniem zawodowym. Uczestniczka III Kongresu Nauk Sądowych w Warszawie w dniu 17 listopada 2017 r. o tematyce „Status biegłego sądowego w Polsce”. Uczestniczka IV Kongresu Nauk Sądowych, który odbył się w Warszawie w dniu 23 listopada 2019 r. pod hasłem „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”. Członkini Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Autorka publikacji specjalistycznych

Data i godzina

5.03.2021 - 31.12.2021 r.
-

Miejsce

e-learning

Czas trwania

8

Punkty do uzyskania

4

Program szkolenia

Tematyka seminarium szkoleniowego

A. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych

  1. Przepisy określające status prawny i czynności biegłych sądowych
  2. Wynagrodzenie biegłych sądowych

B. Przykłady problemów, na jakie napotykają biegli sądowi podczas sprawowania funkcji. Wybrane zagadnienia

  1. Opinia biegłego – operat szacunkowy jako dowód w sprawie i jego ocena
  2. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  3. Zarzut sporządzenia opinii fałszywej i opinii nieumyślnie fałszywej

C. Wybrane orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące opinii wykonanych przez biegłych sądowych, w tym przez rzeczoznawców majątkowych

D. Test