Witamy

na stronie Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Nadchodzące szkolenia

1.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

WARSZTATY w 2021 roku: Wycena nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych – wybrane zagadnienia praktyczne, przykłady – 5 konkretnych operatów szacunkowych, sprawdzian – test wielokrotnego wyboru.

Przypomnienie odpowiednich przepisów i podstaw metodycznych wyceny, właściwych dla szacowania takich nieruchomości, zapoznanie się z zasadami dobrej praktyki (prawidłowa interpretacja możliwych przypadków), przeanalizowanie treści 5 konkretnych operatów szacunkowych, oraz na prawidłowe rozwiązanie testu sprawdzającego. Tematyka warsztatów Przypomnienie podstaw prawnych i metodyki wyceny. Omówienie wybranych przepisów prawa mających zastosowanie przy wycenie nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych (z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych) Wskazanie literatury przedmiotu Doświadczenia z praktyki wyceny nieruchomości drogowych w Polsce Interpretacja konkretnych przypadków (8 wybranych, możliwych sytuacji) wyceny nieruchomości nabywanych pod drogi Szczegółowa analiza treści 5 operatów szacunkowych Sprawdzian – test wielokrotnego wyboru

Szczegóły

3 marca 2020 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 3 marca 2020 r. – Zapraszamy!

Podczas warsztatów zostaną przedstawione sposoby sporządzania konkretnych wycen. Osoba prowadząca wskaże praktyczne problemy napotykane podczas prac nad operatem szacunkowym. Udzieli wyjaśnień uczestnikom seminarium, zaprezentuje procedurę oszacowania wybranych praw do nieruchomości w Warszawie.

Szczegóły

Nasza misja

Nasze Stowarzyszenie istnieje od 1992 r. i skupia ponad 800 członków. Prawie wszyscy posiadają państwowe uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Stowarzyszenie organizuje szkolenia zawodowe dla członków, a także dla osób z zewnątrz.

Razem z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Stowarzyszeniami regionalnymi, w oparciu o Statut i Kodeks Etyki, działamy na rzecz poprawy uregulowań prawnych i rozwoju metodyki wycen.

Ostatnie wiadomości

PFSRM zaprasza za szkolenia online

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie online:   Szkolenie online-Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego 22-23.01.2021r. Szkolenie online- Wycena nieruchomości i upraw rolnych...

czytaj dalej