Szczegóły szkolenia

Warsztaty – 28 stycznia 2020 r. – Zapraszamy!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY. PRAKYCZNE PROBLEMY PRACY ZWIĄZANEJ ZE SPRAWOWANIEM FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Wykładowcy

Mgr inż. Ewelina Turek-Czecharowska, rzeczoznawca majątkowy.

Biegły sądowy przy Sądzie Wojewódzkim, następnie przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, w zakresie wyceny nieruchomości w latach 1994-2008, następnie biegły powoływany przez sąd „ad hoc”.
Uczestnik III Kongresu Nauk Sądowych, który odbył się w Warszawie w dniu 17 listopada 2017 r. o tematyce „Status biegłego sądowego w Polsce”.
Uczestnik IV Kongresu Nauk Sądowych, który odbył się w Warszawie w dniu 23 listopada 2019 r. pod hasłem „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”.

Data i godzina

28 stycznia 2020 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW (Pl.Politechniki 1) sala 134!!!

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

  1. Problemy związane z wykonywaniem funkcji biegłego sądowego – omówienie najczęściej występujących i zgłaszanych problemów przez rzeczoznawców majątkowych (oraz przedstawicieli innych zawodów)
  2. Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Ocena pracy biegłych sądowych
  3. Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych. Konkretne przykłady (bez danych osobowych i identyfikacyjnych). Odniesienie się do ew. wątpliwości zgłoszonych przez uczestników seminarium
  4. Opinia biegłego sądowego. Zarzuty pełnomocników stron i możliwe konsekwencje tych zarzutów. Praktyczne wskazania w zakresie ich uniknięcia
  5. Omówienie wybranych orzeczeń sądów dot. konkretnych przypadków pracy biegłego sądowego. Wynikające stąd wnioski
  6. Praktyczne porady dla tych uczestników seminarium, którzy zgłoszą problemy w zakresie ich pracy jako biegłych sądowych