Szczegóły szkolenia

WARSZTATY w 2021 roku: Wycena nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych – wybrane zagadnienia praktyczne, przykłady – 5 konkretnych operatów szacunkowych, sprawdzian – test wielokrotnego wyboru.

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Wycena nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych - wybrane zagadnienia praktyczne

Wykładowcy

mgr inż. Monika Nowakowska

Data i godzina

1.02.2021 r. - 31.12.2021 r.
-

Miejsce

e-learning

Czas trwania

16

Punkty do uzyskania

8

Program szkolenia

Podczas warsztatów zostaną przypomniane podstawy teoretyczne wyceny nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych. Słuchacze otrzymają konspekt zawierający podstawowe wyjaśnienia teoretyczne w zakresie przepisów prawa i metodyki wyceny, jak również zostanie im wskazana odpowiednia literatura przedmiotu. Autorka warsztatów przedstawi praktyczne doświadczenia rzeczoznawców majątkowych, dokona interpretacji wybranych, możliwych sytuacji – przypadków uzasadniających konkretny sposób wyceny. Uczestnicy dokonają szczegółowego przeanalizowania treści 5 operatów szacunkowych (obszernych ich fragmentów, łącznie 98 stron). Uczestnikom zostanie również przedstawiony obowiązkowy test sprawdzający (tzw. test wielokrotnego wyboru). Czas trwania warsztatów 16 godz. ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę minimalny czas niezbędny rzeczoznawcy, który w swej dotychczasowej praktyce zawodowej dokonywał mało wycen nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych (lub nie wykonywał ich wcale).

Teksty zamieszczone w niniejszym e-learningowym seminarium warsztatowym WSRM stanowią opracowania autorskie rzeczoznawcy majątkowego Moniki Nowakowskiej. Powielanie, rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie, poza potrzebami dydaktycznymi Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, wymaga pisemnej zgody Autorki.

 

OPŁATY za Seminarium warsztatowe

  • dla  członków WSRM  w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich,
  • dla osób spoza WSRM – 300 zł – posiadających uprawnienia zawodowe,
  • dla osób bez uprawnień 300 zł + 23%VAT)