Szczegóły szkolenia

28 listopada 2023 r. zapraszamy na szkolenie pn. „NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA KOLEJNEGO ETAPU REFORMY UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – szkolenie stacjonarne

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA KOLEJNEGO ETAPU REFORMY UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Wykładowcy

GRZEGORZ KUBASZEWSKI – Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Data i godzina

28.11.2023 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 315 (Pl. Politechniki 1)

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka seminarium szkoleniowego

  1. Omówienie dotychczasowych mechanizmów wygaszania użytkowania wieczystego, w szczególności przekształcenia użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych.
  2. Główne założenia drugiego etapu reformy użytkowania wieczystego dokonanej ustawą z 26 maja 2023 roku.
  3. Zmiana zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego.
  4. Przyznanie użytkownikom wieczystym gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa roszczenia o nabycie prawa własności gruntu.
  5. Zasady ustalania ceny nieruchomości w przypadku sprzedaży „na wniosek”.
  6. Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości przez jednostki samorządu terytorialnego.
  7. Bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej.
  8. Mechanizm obliczania wartości pomocy publicznej – dopłata w przypadku nieruchomości gruntowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do pobrania