Szczegóły szkolenia

Szkolenie. NIERUCHOMOŚCI ROLNE – PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

NIERUCHOMOŚCI ROLNE – PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU

Wykładowcy

Mgr Tomasz Ciodyk – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (członek WSRM)

Data i godzina

30.11.2021-31.12.2022

Miejsce

e-learning

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka seminarium szkoleniowego

  1. Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR). Podstawowe pojęcia i definicje prawne (nieruchomość rolna, rolnik indywidualny, gospodarstwo rodzinne, gospodarstwo rolne)
  2. Ograniczenia prawne w obrocie nieruchomościami rolnymi, także stanowiącymi własność prywatną. Określone w ustawie wyłączenia tych ograniczeń
  3. Uprawnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Okoliczności wydawania decyzji administracyjnej o zgodzie na nabycie nieruchomości rolnej, albo o niewyrażeniu zgody. Przysługujące KOWR prawo pierwokupu nieruchomości rolnej. Przysługujące KOWR prawo wykupu (w sytuacji innej niż sprzedaż formy przeniesienia własności nieruchomości rolnej)
  4. Rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań)