Rozporządzenie w sprawie wyceny

Pobierz

Ustawa o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity poz. 344

Pobierz

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

Pobierz

Rozporządzenie w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego

Pobierz

6 listopada 2019

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych

Pobierz

Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Pobierz

Rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Pobierz

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity)

Pobierz