Szczegóły szkolenia

21 listopada 2023 r. WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRAWIE BUDOWLANYM W ZAKRESIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI – szkolenie stacjonarne

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Wybrane zagadnienia związane ze zmianami w prawie budowlanym w zakresie elektronicznych systemów dotyczących nieruchomości

Wykładowcy

Jerzy Śmietanka –  członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr upr. 6023. Właściciel Kancelarii Doradztwa i Rzeczoznawstwa Majątkowego specjalizującej się w świadczeniu usług związanych z rynkiem nieruchomości z wykorzystaniem nowych technologii (techniki wizyjne i pomiarowe z wykorzystaniem dronów). Dyrektor Działu Technicznego i Audytu Wewnętrznego dużej ogólnokrajowej firmy zarządzającej nieruchomościami.

Data i godzina

21.11.2023 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 315

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka seminarium szkoleniowego:

  1. System CKOB (elektroniczna książka obiektu budowlanego).
  2. System EDB (elektroniczny dziennik budowy).
  3. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
  4. CEEB (centralna ewidencja emisyjności budynków).