Szczegóły szkolenia

Szkolenie 15 stycznia 2019 r. – Zapraszamy!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-sności tych gruntów

Wykładowcy

mgr inż. Henryk Jędrzejewski

Data i godzina

15 stycznia 2019 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

Czas trwania

4 godziny edukacyjne

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)
 2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.:
 • przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
 • przekształcenie z mocy prawa,
 • przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 1. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych
 2. Opłaty przekształceniowe
 3. Bonifikaty od opłat
 4. Waloryzacja opłat
 5. Obrót gruntami po przekształceniu
 6. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem
 7. Przepisy przejściowe
 8. Zmiany w ustawach odrębnych