Wszystkie szkolenia WSRM

28 stycznia 2020 r.

Warsztaty – 28 stycznia 2020 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności radzenia sobie z ważnymi kwestiami proceduralnymi i merytorycznymi, dotyczącymi pracy rzeczoznawcy majątkowego w charakterze biegłego sądowego. Wskazanie konkretnych sytuacji mogących w praktyce stwarzać problemy, oraz wyjaśnienia dotyczące ich uniknięcia lub - gdy już zaistnieją - rozwiązywania.

Szczegóły

14 stycznia 2020 roku

5 listopada 2019 r.

22 października 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Najbliższe zebranie warsztatowe 22 października 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw gospodarki leśnej oraz wyceny lasów, w tym rozwiązywania najczęściej występujących problemów. Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

Szczegóły

4 i 11 czerwca 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 4 i 11 czerwca 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego – znajomości różnych rodzajów i elementów budynków oraz technologii wznoszenia budyn-ków.

Szczegóły

28 maja 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

12 i 19 lutego 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 12 i 19 lutego 2019 r. – Zapraszamy!

Przedmiotem warsztatów jest przedstawienie przykładów wycen ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości z wykorzystaniem rzeczywistych danych z rynku nieruchomości. Uczestnicy warsztatów będą – pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia – analizować konkretne przypadki i rozwiązywać zadania obliczeniowe. W miarę możliwości należy przynieść na zajęcia własne laptopy (alternatywnie można współpracować z osobą usytuowaną po sąsiedzku i zaopatrzoną w laptop).

Szczegóły