Wszystkie szkolenia WSRM

1.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

Szkolenie jest w trakcie!

WARSZTATY w 2021 roku: Wycena nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych – wybrane zagadnienia praktyczne, przykłady – 5 konkretnych operatów szacunkowych, sprawdzian – test wielokrotnego wyboru.

Przypomnienie odpowiednich przepisów i podstaw metodycznych wyceny, właściwych dla szacowania takich nieruchomości, zapoznanie się z zasadami dobrej praktyki (prawidłowa interpretacja możliwych przypadków), przeanalizowanie treści 5 konkretnych operatów szacunkowych, oraz na prawidłowe rozwiązanie testu sprawdzającego. Tematyka warsztatów Przypomnienie podstaw prawnych i metodyki wyceny. Omówienie wybranych przepisów prawa mających zastosowanie przy wycenie nieruchomości drogowych, kolejowych i tramwajowych (z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych) Wskazanie literatury przedmiotu Doświadczenia z praktyki wyceny nieruchomości drogowych w Polsce Interpretacja konkretnych przypadków (8 wybranych, możliwych sytuacji) wyceny nieruchomości nabywanych pod drogi Szczegółowa analiza treści 5 operatów szacunkowych Sprawdzian – test wielokrotnego wyboru

Szczegóły

3 marca 2020 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 3 marca 2020 r. – Zapraszamy!

Podczas warsztatów zostaną przedstawione sposoby sporządzania konkretnych wycen. Osoba prowadząca wskaże praktyczne problemy napotykane podczas prac nad operatem szacunkowym. Udzieli wyjaśnień uczestnikom seminarium, zaprezentuje procedurę oszacowania wybranych praw do nieruchomości w Warszawie.

Szczegóły

28 stycznia 2020 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty – 28 stycznia 2020 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności radzenia sobie z ważnymi kwestiami proceduralnymi i merytorycznymi, dotyczącymi pracy rzeczoznawcy majątkowego w charakterze biegłego sądowego. Wskazanie konkretnych sytuacji mogących w praktyce stwarzać problemy, oraz wyjaśnienia dotyczące ich uniknięcia lub - gdy już zaistnieją - rozwiązywania.

Szczegóły

14 stycznia 2020 roku

5 listopada 2019 r.

22 października 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Najbliższe zebranie warsztatowe 22 października 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw gospodarki leśnej oraz wyceny lasów, w tym rozwiązywania najczęściej występujących problemów. Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

Szczegóły

4 i 11 czerwca 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 4 i 11 czerwca 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego – znajomości różnych rodzajów i elementów budynków oraz technologii wznoszenia budyn-ków.

Szczegóły