Wszystkie szkolenia WSRM

5 listopada 2019 r.

22 października 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Najbliższe zebranie warsztatowe 22 października 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw gospodarki leśnej oraz wyceny lasów, w tym rozwiązywania najczęściej występujących problemów. Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

Szczegóły

4 i 11 czerwca 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 4 i 11 czerwca 2019 r. – Zapraszamy!

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego – znajomości różnych rodzajów i elementów budynków oraz technologii wznoszenia budyn-ków.

Szczegóły

28 maja 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

12 i 19 lutego 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Warsztaty 12 i 19 lutego 2019 r. – Zapraszamy!

Przedmiotem warsztatów jest przedstawienie przykładów wycen ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości z wykorzystaniem rzeczywistych danych z rynku nieruchomości. Uczestnicy warsztatów będą – pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia – analizować konkretne przypadki i rozwiązywać zadania obliczeniowe. W miarę możliwości należy przynieść na zajęcia własne laptopy (alternatywnie można współpracować z osobą usytuowaną po sąsiedzku i zaopatrzoną w laptop).

Szczegóły

15 stycznia 2019 r.

Szkolenie już się odbyło!

Szkolenie 15 stycznia 2019 r. – Zapraszamy!

1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-tów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.) 2. Wzajemne związki z nadal obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 3. Rozstrzygnięcia podstawowe ustawy z 2018 r.: - przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, - przekształcenie z mocy prawa, - przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. 4. Dokumenty stanowiące podstawę regulacji prawnych 5. Opłaty przekształceniowe 6. Bonifikaty od opłat 7. Waloryzacja opłat 8. Obrót gruntami po przekształceniu 9. Nietypowe sytuacje związane z przekształceniem 10. Przepisy przejściowe 11. Zmiany w ustawach odrębnych

Szczegóły