Szczegóły szkolenia

Zapraszamy na szkolenie 6 lutego 2024 r. pn. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZAWARTE W NOWYM ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R. Szkolenie w trybie zdalnym. LISTA ZAMKNIĘTA!!!!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZAWARTE W NOWYM ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R.

Wykładowcy

Ewa Galczak rzeczoznawca majątkowy; absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku geodezja i kartografia o specjalności gospodarka nieruchomościami; Naczelnik Wydziału Wyceny i Rynku Nieruchomości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, związana z resortem od ponad 9 lat.

Data i godzina

6.02.2024 r.
17.00-20.00

Miejsce

online

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

NIE  PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIE – LISTA ZAMKNIĘTA!

 

Program szkolenia:

– Procedury zastosowania podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

– Metodyka wyceny nieruchomości stanowiących przedmiot różnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem wyceny prawa użytkowania wieczystego na różne cele.

– Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych.

– Wycena nieruchomości dla różnych celów, w tym wycena dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – studium przypadku.

– Metodyka wyceny nieruchomości rolnych i leśnych.

– Operat szacunkowy – nowe rozwiązania.

 

Do pobrania