Szczegóły szkolenia

Szkolenie we wtorek 17 stycznia 2023 r. – ZAPRASZAMY

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

Wykładowcy

Filip Syrkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Radca prawny.

Data i godzina

17.01.2023 r.
17.00-20.00

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Procedura administracyjna.

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 2. Interes faktyczny a prawny. Pojęcie strony. Legitymacja procesowa.
 3. Pełnomocnik i pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym.
 4. Postępowanie wyjaśniające. Dowody.
 5. Zawieszenie postępowania.
 6. Rozstrzygnięcia.
 7. Postępowanie odwoławcze. Środki zaskarżenia w administracyjnym toku instancji.
 8. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia.
 9. Uchylenie lub zmiana decyzji.
 10. Postępowanie w sprawach zaświadczeń.
 11. Skargi i wnioski.

Postępowania w sprawach dotyczących nieruchomości.

 1. Organy właściwe oraz odwoławcze w niektórych rodzajach spraw dotyczących nieruchomości.
 2. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniach dotyczących nieruchomości. Środki zaskarżenia.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji.
 4. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.
 5. Postępowanie w sprawie odszkodowania za nieruchomość warszawską.