Szczegóły szkolenia

Warsztaty w 2021 r.- Podstawy matematyki finansowej w wycenie nieruchomości e-learning

Szkolenie jest w trakcie!

Temat szkolenia

Podstawy Matematyki Finansowej w wycenie nieruchomości

Wykładowcy

dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Data i godzina

Szkolenie warsztatowe od 01 lutego do 31 grudnia 2021 r.
-

Miejsce

E-learning

Czas trwania

8

Punkty do uzyskania

4

Program szkolenia

Podczas warsztatów zostaną przedstawione zasady matematyki finansowej, których dobra znajomość jest niezbędna podczas wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (i ew. mieszanym). Słuchacze otrzymają konspekt zawierający podstawowe wyjaśnienia i wzory matematyczne, jak również zostanie im wskazana odpowiednia literatura przedmiotu. Otrzymają też 5 zadań do samodzielnego rozwiązania – seminarium warsztatowe kończy się bowiem testem sprawdzającym umiejętność prawidłowego rozwiązania 5-ciu praktycznych przykładów.

 

Do pobrania