Szczegóły szkolenia

REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykładowcy

Michał Leszczyński

Prawnik, legislator, w latach 2012-2018 w resorcie budownictwa zaangażowany w prace nad reformą planowania przestrzennego, w latach 2019-2023 w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowiedzialny za obszar urbanistyki oraz rozwoju regionalnego. Doradca w projektach międzynarodowych (Mołdawia, Gruzja), ekspert w procesach deweloperskich, współtwórca systemu rewitalizacji w Polsce, współautor ostatniej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz szeregu innych aktów prawnych. Autor publikacji z dziedziny planowania przestrzennego i rewitalizacji. Obecnie prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

 

Data i godzina

3.10.2023 r.
17.30-20.30

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia

 

  1. Wstęp: cele reformy, powiązanie z KPO, sposób wdrażania.
  2. Plan ogólny – charakter prawny, treść, powiązanie z systemem zarządzania strategicznego, procedura przyjmowania, skutki wejścia w życie, standardy urbanistyczne.
  3. Zmiany w obszarze planów miejscowych: nowe ustalenia planów, nowe skutki wejścia w życie, zmiany proceduralne. Postępowanie uproszczone i rządowe plany miejscowe.
  4. Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy: obszar uzupełnienia zabudowy, nowy sposób sporządzania analizy urbanistycznej, zmiany w treści decyzji, nowe regulacje proceduralne. Status prawny wydanych decyzji WZ.
  5. ZPI – istota nowego narzędzia, zasady współpracy z inwestorem. Umowa urbanistyczna – cele, zakres dopuszczalnych postanowień. Zapewnienie skuteczności ZPI jako instrumentu urbanistyki operacyjnej.
  6. Partycypacja społeczna, Rejestr Urbanistyczny – nowe zasady zapewnienia udziału społecznego w procedurach planistycznych i publikowania informacji planistycznej.

Do pobrania