Szczegóły szkolenia

25 kwietnia 2023 r. szkolenie nt.: USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. ZAPRASZAMY! – cz.2 – nowy termin szkolenia

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM. cz.2

Wykładowcy

Michał Leszczyński

Prawnik, legislator, w latach 2012-2018 w resorcie budownictwa zaangażowany w prace nad reformą planowania przestrzennego, w latach 2019-2023 w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego odpowiedzialny za obszar urbanistyki oraz rozwoju regionalnego. Doradca w projektach międzynarodowych (Mołdawia, Gruzja), ekspert w procesach deweloperskich, współtwórca systemu rewitalizacji w Polsce, współautor ostatniej wersji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz szeregu innych aktów prawnych. Autor publikacji z dziedziny planowania przestrzennego i rewitalizacji. Członek Polskiej Rady Architektury.

Data i godzina

25.04.2023 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia – część 2:

  1. Uchwała krajobrazowa – zakres regulacji, postępowanie, zaskarżanie, skutki wejścia w życie, kary i opłaty.
  2. Planistyczne narzędzia rewitalizacji: wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – skutki prawne, miejscowy plan rewitalizacji, specjalna strefa rewitalizacji.
  3. Specustawa mieszkaniowa – omówienie w kontekście różnic między podstawowymi trybami planistycznymi (plan miejscowy i decyzja WZ).
  4. Reforma planowania przestrzennego – kluczowe rozwiązania (na podstawie aktualnego projektu – w terminie marzec/kwiecień powinien być rozpatrywany przez Sejm).

 

Do pobrania