Szczegóły szkolenia

ANALIZA NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE DOKONANYCH W LATACH 2019-2021

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

ANALIZA NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE DOKONANYCH W LATACH 2019-2021

Wykładowcy

Inż. Jerzy Śmietanka, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości. Prowadzący własną Kancelarię Doradztwa i Rzeczoznawstwa Majątkowego. Dyrektor ds. technicznych i audytu przedsiębiorstwa zarządzającego nieruchomościami.

Data i godzina

30.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Miejsce

E-learning

Czas trwania

8

Punkty do uzyskania

4

Program szkolenia

Ukończenie szkolenia umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

Czas trwania seminarium 8 godzin tzw. edukacyjnych (tj. trwających po 45 minut) ustala się normatywnie, przyjmując za podstawę optymalny czas niezbędny rzeczoznawcy majątkowemu na zapoznanie się i wnikliwe przeanalizowanie treści dwóch konspektów (łącznie 269 slajdów) oraz samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego (15 pytań testowych).