Szczegóły szkolenia

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w środę 7 grudnia 2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przeznaczonych dla oddania budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1.01.2019 r.

Wykładowcy

Pan Filip Syrkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Radca Prawny.

Data i godzina

7.12.2022 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia na 7 grudnia 2022 r. – 4 godz. edukacyjne, 2 pkt szkoleniowe 

  1. Charakterystyka instytucji przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – uwłaszczenie ex lege a uwłaszczenie w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Odpłatność za przekształcenie, problematyka pomocy publicznej.
  3. Urzędowe potwierdzanie uwłaszczenia z mocy prawa
  4. Rodzaje naniesień kwalifikujących grunt do przekształcenia.
  5. Przekształcenie opóźnione:

a. uwłaszczenie w drodze podziału nieruchomości,

b. uwłaszczenie cudzoziemców,

c. uwłaszczenie na skutek oddania budynku do użytkowania.

6. Uwagi de lege ferenda; prace legislacyjne w obszarze nabywania gruntów przez użytkowników wieczystych.