Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Zastępcą Redaktora naczelnego jest dr hab. prof. UR Agnieszka Bitner-Fiałkowska.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski  były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 160 zł. Pojedyncze numery do nabycia w cenie 45 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Prenumerata wersji elektronicznej – koszt roczny 100 zł, pojedynczy numer 30 zł.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 29

SPIS TREŚCI WNiP nr 29

Mieczysław Prystupa Szacowanie stóp kapitalizacji na podstawie rynku nieruchomości

Elżbieta Mączyńska Noblowskie laury dla Claudii Goldin za badania sytuacji kobiet na rynku pracy (fragmenty)

Ignotus „Warszawska finansjera” – fragmenty

Robert Bernat Wycena nieruchomości na Słowacji

Analiza NBP sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2023 r.

Kalendarz prawny

Centrum Warszawy Parkiem Kulturowym

Trendy wnętrzarskie 2024

Do poczytania wiosną

Tajne banknoty z serii Miasta Polskie

Spis zawartości kwartalnika Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Numery 1 (2017) – 4 (2023)

spis zawartosci WNiP

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 28

SPIS TREŚCI WNiP nr 28

Polacy finansowali niemiecką okupację – rozmowa z prof. Mirosławem Kłuskiem z Uniwersytetu Łódzkiego

Mieczysław Prystupa Analiza metodyki wyceny zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości w porównaniu z propozycji Zespołu , w podejściu porównawczym, dochodowym i kosztowym

Robert Bernat Wycena nieruchomości w Estonii

Raport Evaluer Index 2023 cz. I Rynek mieszkaniowy w Polsce w I półroczu 2023

Raport GUS „Polska na drodze zrównoważone rozwoju”

Kataster i miernictwo w Polsce w świetle cyfr i rzeczywistości

Nowe rozwiązania dotyczące nabywania przez gminę własności niektórych nieruchomości gruntowych użytkowych jako drogi

Michał Leszczyński Reforma planowania przestrzennego

Kalendarz prawny

Walka rządu z patodeweloperką

XXX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku

Do poczytania zimą

Z przymrużeniem oka

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 27

SPIS TREŚCI WNiP nr 27

Charakterystyka zniszczeń wojennych Polski, wstęp do sprawozdania Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 r.

Leszek J. Jasiński Nobel z ekonomii 20222: finanse wymagają staranności

Jak przyspieszyć cyfryzację MŚP?

Robert Bernat Wycena nieruchomości w Hiszpanii

Raport Evaluer Index 2023 cz. I Rynek mieszkaniowy w Polsce w II półroczu 2022, cz. II

Raport o nieruchomościach komercyjnych cz. II

Portal Cen Mieszkań

Konkurs architektoniczny na projekty domów 120, 150 i 180m2

Wyrok TK dotyczący przepisów podatkowych określających definicję budowli

Kalendarz prawny

Książki do czytania jesienią

Rok Szymborskiej

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 26

SPIS TREŚCI WNiP nr 26

Jak odgruzowywano Warszawę. Fragmenty rozmowy z Adamem Przywarą, kuratorem wystawy w Muzeum Warszawy? Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949

Relacja z obchodów XXX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Warsztaty w Rogowie

Wojciech Kiczka, Mieczysław Prystupa Możliwości oszacowania indywidualnych strat wojennych w II wojnie światowej w majątku produkcyjnym

Elżbieta Mączyńska Keynes i tygodniowy wymiar czasu pracy. Debata na temat eseju Johna M. Keynesa „Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków

Dariusz Książak, Robert Korczyński Raport Evaluer Index 2023 cz. I Rynek mieszkaniowy w Polsce

Ceny ziemi w Polsce – raport KOWR

Kto kupuje nieruchomości komercyjne w Polsce?

Renowacja zamku królewskiego w Kazimierzu Dolnym

Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?

Kalendarz prawny

Książki do czytania latem

Jaka jest wartość najstarszego kina na świecie?

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 25

SPIS TREŚCI WNiP nr 25

Rzeczoznawca, który zaszedł najwyżej: na Mont Everest – rozmowa z Leszkiem Cichym

Pierwsze lata naszego zawodu – rozmowa z Moniką Nowakowską

Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego w zakresie metody porównywania parami i korygowania ceny średniej

Agnieszka Bitner-Fiłałkowska Informacja przestrzenna w analizach rynku

Tomasz Luterek Wyceny retrospektywne, założenia do nowego standardu zawodowego

Ryszard Ostaszewski Ile powinien zapłacić starosta Gramss z SS mojej rodzinie?

List Henryka Jędrzejewskiego z okazji Jubileuszu WSRM

XXX-lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Monika Nowakowska Długie tradycje wyceny na ziemiach polskich

CPK pozyskuje grunty pod budowę

Henryk Jędrzejewski Dekret Warszawski; procedury prawne, sposób ich realizacji oraz skutki dla miasta i właścicieli nieruchomości

Kalendarz prawny

Książki do czytania wiosną

Rok Kopernikański

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 24

Wywiad z T. Luterkiem, wiceprezydentem PFSRM. Jak policzyć utracone i zniszczone dobra kultury podczas II wojny światowej?

Mieczysław Prystupa z zespołem Raport o stratach materialnych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945. Synteza.

Dariusz Książak, Robert Korczyński Raport o rynku nieruchomości w I półroczu 2022

Nie tylko Pałac Saski

Robert Bernat Wycena we Francji

Kalendarz prawny

Kazimierz Rygiel Tezauryzacja pieniądza

Książki do czytania zimą

Wybory w WSRM

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 23

SPIS TREŚCI WNiP nr 23

 Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Użyteczność zapomnianych lektur

Zbigniew Żabiński Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. II

Arkadiusz Mularczyk Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej  1939-1945.Wstęp do raportu.(fragmenty)

Udział firm budowlanych w renowacji zabytków

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część II – Kraków

Robert Bernat O wycenie nieruchomości na Litwie

Rozwianie ekologiczne w miastach

Kalendarz prawny

Książki do poczytania jesienią

Instrukcja w sprawie pomiaru miast

 

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 22

 Wywiad z Janem Edmundem Kowalskim, prezesem zarządu spółki celowej Pałac Saski

Leszek Jerzy Jasiński Akumulacja kapitału czyli pięta achillesowa systemu rynkowego

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. I

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część I – Warszawa

Najdroższy apartament we Wrocławiu

Ekologia na rynku nieruchomości

Praca zdalna – zamiany ustawowe

30-lecie Łódzkiego SRM

Książki do czytania latem

Bliskie spotkania III stopnia

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych 2022

Rok romantyzmu polskiego

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 21

Polskie REIT-y, wywiad z Małgorzatą Kosińską, prezesem stowarzyszenia REIT Polska

Mieczysław Prystupa Opodatkowanie najmu a zasady podejścia dochodowego

Henryk Jędrzejewski Mała rewolucja w dużej sprawie

Bogumił Wesołek Dwa przypadki „cudów” na nieruchomościach

Leszek Jerzy Jasiński Reprodukcja w krótkim i długim okresie

Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Robert Bernat Wycena na Łotwie

Spis powszechny GUS budownictwo mieszkaniowe  styczniu 2022

Kalendarz prawny

Fundacja rodzinna

Wokół nieruchomości

Domy do 70 metrów m2

Turystyka w Lasach Państwowych

Książki do czytania wiosną

Wspomnienie o Andrzeju – koledze i przyjacielu

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu