Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym nowego kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 144 zł (w tym wysyłka 24 zł). Pojedyncze numery do nabycia w cenie 30 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 17

Standardy zawodowe

Pismo Anny Korneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Debata w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Komentarz do stanowiska PFSRM w sprawie standardów zawodowych

Metodyka Wycen

Mieczysław Prystupa, Prognozowanie zmian na rynku nieruchomości w kontekście wyceny nieruchomości

Elżbieta Mączyńska, Czy pandemia to czarny łabędź?

Recenzja

Wojciech Kiczka, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

Wycena na świecie

Europejskie Standardy Wyceny 2020

Analiza i raporty rynkowe

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport z analizy cen transakcyjnych lokali mieszkaniowych w II półroczu 2020 Emmerson Evaluation

Fragmenty publikacji NBP pt. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2020 r.

Uwarunkowania prawne wycen

Kalendarz prawny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Książki na wiosnę

Wiersz

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 15-16

Czy zawód rzeczoznawstwo majątkowe znalazł się na zakręcie? Rozmowa z prof. Mieczysławem Prystupą

Projekty 4 standardów zawodowych – opracowane przez Radę Standardów Wyceny Nieruchomości

Ewelina Turek-Czecharowska Konsekwencje popełnienia błędu w opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport Emmerson Evaluation z analizy cen transakcyjnych lokali mieszalnych w I półroczu 2020 roku

Kataster w Galicji

Kalendarz prawny

Kosmiczny atlas Warszawy

Zieleń i mała retencja zamiast betonu

Książki do poczytania zimą

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 14

Mieczysław Prystupa Wyceny w okresie pandemii w podejściu dochodowym metodą inwestycyjną  

Robert Zygmunt O potrzebie zmian w przepisach i metodyce wyceny gruntów leśnych

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Szwecji

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Rynek Hoteli i Condo-hoteli w Polsce 2020, Raport Emmerson Evaluation

Kalendarz prawny

Nieruchomości po okresie pandemii

Książki do poczytania latem

Mieczysław Prystupa Śpieszmy się poznawać ludzi tak szybko odchodzą – wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 13

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami cz. 3

Ład przestrzenny – konieczne zmiany, Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Mieczysław Prystupa Wartość rynkowa a praktyka wyceny

Piotr Krysik Minimalne standardy efektywności energetycznej i ich wpływ na wycenę nieruchomości

Leszek J. Jasiński – Czym jest ekonomia?

Analiza rynku nieruchomości w Polsce w III kwartale 2019 r. – raport NBP

Robert Bernat Wycena nieruchomości w Danii.

Gospodarka leśna II Rzeczypospolitej

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 12

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami część 2

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Wojciech Kiczka Dlaczego metoda analizy statystycznej rynku nie powinna być aktualnie stosowana w wycenie nieruchomości

 Agnieszka Bitner, Małgorzata Frosik Wykorzystaie geoportalu w wycenie nieruchomości

Elektromobilność w Polsce

 Robert Bernat Wycena nieruchomości w Szwajcarii

W trosce o komfort życia i środowiska

Warszawa 1938 w liczbach

Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

Polecamy do czytania zimą

 Mieczysław Prystupa Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po właściwej stronie

 Sara Possumus  Noc spełnienia obietnicy

 

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 11

Henryk Jędrzejewski Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami część 1

Zbigniew Januszewski Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu

Leszek J Jasiński Rozwój, strategia, regres systemu gospodarczego

Kontrole NIK w inspektoratach nadzoru budowlanego

Podsumowanie sytuacji na rynku gruntów pod zabudowę mieszkaniową – analiza średnich cen oraz udziału w  wartości inwestycji deweloperskiej. Raport Emmerson Evaluation

Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy przez Łukasza Gołębiowskiego, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk

Aktualności z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Polecamy do czytania jesienią

 Mieczysław Prystupa Historia mojej współpracy z pewnym komornikiem

 Marta Rzepka Moja gliniana pasja

 Stefan Todorski Fraszki

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 10

Amicus de Rebus Peritorum Polonorum – wywiad z przewodniczącym Kapituły Henrykiem Jędrzejewskim

Lista dotychczasowych laureatów medalu Amicus de Rebus Peritorum Polonorum

Monika Szapiro-Nowakowska Informacja o stanie prac nas Standardami Zawodowymi Wyceny Nieruchomości opracowywanymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia kosztowego”  (projekt wstępny)

Robert Bernat O rynku i wycenie nieruchomości w Austrii

Emmerson Evaluation Rynek condohoteli i oboiektów z apartamentami wypoczynkowymi w Polsce 2018 roku

Przepisy z dnia 11 maja 1935 wydane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przy udzielaniu przez Państwowy Bank Rolny długoterminowych pożyczek amortyzacyjnych.

Leszek Jasiński Pozaekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

Kooperatywy mieszkaniowe – projekt ustawy

Sprawozdanie szefa resortu MSWiA z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w 2018 r.

Antoniego Kępińskiego myśli i aforyzmy

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 9

Henryk Jędrzejewski Nowe uregulowania prawne, w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczące przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Monika Szapiro-Nowakowska: Opinia dotycząca przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Studium przypadku

Tomasz Ciodyk: Nowelizacja przepisów o obrocie ziemią rolną

Arek Janicki: Zwiększanie jakości operatów szacunkowych

Dariusz Książek, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Rynek Hoteli w Polsce w 2018 roku

Walka o czyste powietrze: jak się ochronić przed smogiem

Książki na wiosnę

 Mieczysław Prystupa: Nasłonecznienie stoku

 Stanisława Kalus: Poszukiwanie wiosny

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 8

Henryk Jędrzejewski: Dekret Warszawski – procedury prawne, sposób ich realizacji oraz skutki dla miasta i właścicieli nieruchomości

Tomasz Luterek: Wycena wartości odszkodowań wojennych

Mieczysław Prystupa: Naiwna wiara w moc programów statystycznych

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Analiza rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną

Robert Bernat: Rzeczoznawstwo majątkowe w Holandii

Dziedziczenia przedsiębiorstw – raport NIK o działaniach organów państwa

Monika Nowakowska: Jak dawniej wyceniano nieruchomości w stolicy

Profesor Antoni Magier i jego „Estetyka miasta stołecznego Warszawy”

WSRM skończyło ćwierć wieku

Książki do czytania jesienią i zimą

Mieczysław Prystupa: Wypominki i wspomnienia

Stanisława Kalus Jesień, jesień (wiersz)

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 7

Standardy zawodowe to świadectwo dojrzałości naszego zawodu – wywiad z przewodniczącym  Rady Standardów Mieczysławem Prystupą

Powołanie Rady Standardów Zawodowych

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6.06.2018 r. w sprawie Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości

Henryk Jędrzejewski: Obowiązek stałego doskonalenia

Piotr Krysik : Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Karolina i Damian Przekop: Ekonometryczna analiza determinantów cen nieruchomości na pierwotnym i wtórnym rynku lokali mieszkalnych m.st. Warszawy

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec: Raport E-Valuer Index 2018 cz. II

Koniec użytkowania wieczystego na gruntach mieszkaniowych

Książki na jesień

Mieczysław Prystupa Jak nie zostałem hrabią

Sara Possumus  Jerycho (wiersz)