Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Zastępcą Redaktora naczelnego jest dr hab. prof. UR Agnieszka Bitner-Fiałkowska.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski  były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 144 zł (w tym wysyłka 24 zł). Pojedyncze numery do nabycia w cenie 30 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Prenumerata wersjii elektronicznej – koszt roczny 60 zł, pojedynczy numer 20 zł.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 24

Wywiad z T. Luterkiem, wiceprezydentem PFSRM. Jak policzyć utracone i zniszczone dobra kultury podczas II wojny światowej?

Mieczysław Prystupa z zespołem Raport o stratach materialnych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945. Synteza.

Dariusz Książak, Robert Korczyński Raport o rynku nieruchomości w I półroczu 2022

Nie tylko Pałac Saski

Robert Bernat Wycena we Francji

Kalendarz prawny

Kazimierz Rygiel Tezauryzacja pieniądza

Książki do czytania zimą

Wybory w WSRM

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 23

SPIS TREŚCI WNiP nr 23

 Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Użyteczność zapomnianych lektur

Zbigniew Żabiński Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. II

Arkadiusz Mularczyk Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej  1939-1945.Wstęp do raportu.(fragmenty)

Udział firm budowlanych w renowacji zabytków

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część II – Kraków

Robert Bernat O wycenie nieruchomości na Litwie

Rozwianie ekologiczne w miastach

Kalendarz prawny

Książki do poczytania jesienią

Instrukcja w sprawie pomiaru miast

 

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 22

 Wywiad z Janem Edmundem Kowalskim, prezesem zarządu spółki celowej Pałac Saski

Leszek Jerzy Jasiński Akumulacja kapitału czyli pięta achillesowa systemu rynkowego

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. I

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część I – Warszawa

Najdroższy apartament we Wrocławiu

Ekologia na rynku nieruchomości

Praca zdalna – zamiany ustawowe

30-lecie Łódzkiego SRM

Książki do czytania latem

Bliskie spotkania III stopnia

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych 2022

Rok romantyzmu polskiego

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 21

Polskie REIT-y, wywiad z Małgorzatą Kosińską, prezesem stowarzyszenia REIT Polska

Mieczysław Prystupa Opodatkowanie najmu a zasady podejścia dochodowego

Henryk Jędrzejewski Mała rewolucja w dużej sprawie

Bogumił Wesołek Dwa przypadki „cudów” na nieruchomościach

Leszek Jerzy Jasiński Reprodukcja w krótkim i długim okresie

Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Robert Bernat Wycena na Łotwie

Spis powszechny GUS budownictwo mieszkaniowe  styczniu 2022

Kalendarz prawny

Fundacja rodzinna

Wokół nieruchomości

Domy do 70 metrów m2

Turystyka w Lasach Państwowych

Książki do czytania wiosną

Wspomnienie o Andrzeju – koledze i przyjacielu

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 20

Wykreślone standardy, rozmowa z prof. Mieczysławem Prystupą

Inwestujemy w małych miastach od dekady, rozmowa z Aleksandrem Walczakiem szefem Zarządu spółki Dekada SA

Leszek Jerzy Jasiński Teoria wartości oparta na pracy

Rober Bernat Wycena w Rosji

Ryszard Ostaszewski Proces budowlany w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle kompetencji organów nadzoru budowlanego

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Rynek hoteli, condohoteli oraz obiektów z apartamentami wypoczynkowymi w Polsce.

Dwie ważne ustawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Kalendarz prawny

Mieczysław Prystupa Jak nie zostałem Wallenrodem

Inteligentny i oszczędny dom

Książki do czytania zimą

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w liczbach

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 19

 Wywiad z szefem KOZ Zbigniewem Brodaczewskim – Jak działa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?

Leszek Jerzy Jasiński  Samozniszczenie kapitalistów

Fragmenty Instrukcji Katastralnej z 1926 roku

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część II, Raport Emmerson Evaluation

Adam Dąbrowski Metodyka opracowania szczegółowych map pokrycia terenu na podstawie istniejących źródeł danych

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego  

Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie

Kalendarz prawny

Czy drewno egzotyczne na elewacji zwiększa wartość nieruchomości?

Książki na jesień

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 18

 Henryk Jędrzejewski Standardy zawodowe – wygrana czy przegrana środowiska rzeczoznawców majątkowych?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (fragmenty)

Planowane zmiany w planowaniu przestrzennym

Robert Bernat System katastralny w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część I, Raport Emmerson Evaluation

Monika Nowakowska Jak dawniej wyceniano Warszawie

Kalendarz prawny

Inteligentny dom

Książki na lato

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 17

Pismo Anny Korneckiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Debata w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Komentarz do stanowiska PFSRM w sprawie standardów zawodowych

Mieczysław Prystupa, Prognozowanie zmian na rynku nieruchomości w kontekście wyceny nieruchomości

Elżbieta Mączyńska, Czy pandemia to czarny łabędź?

Wojciech Kiczka, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

Europejskie Standardy Wyceny 2020

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport z analizy cen transakcyjnych lokali mieszkaniowych w II półroczu 2020 Emmerson Evaluation

Fragmenty publikacji NBP pt. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2020 r.

Kalendarz prawny

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Książki na wiosnę

Wiersz

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 15-16

Czy zawód rzeczoznawstwo majątkowe znalazł się na zakręcie? Rozmowa z prof. Mieczysławem Prystupą

Projekty 4 standardów zawodowych – opracowane przez Radę Standardów Wyceny Nieruchomości

Ewelina Turek-Czecharowska Konsekwencje popełnienia błędu w opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec, Raport Emmerson Evaluation z analizy cen transakcyjnych lokali mieszalnych w I półroczu 2020 roku

Kataster w Galicji

Kalendarz prawny

Kosmiczny atlas Warszawy

Zieleń i mała retencja zamiast betonu

Książki do poczytania zimą

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 14

Mieczysław Prystupa Wyceny w okresie pandemii w podejściu dochodowym metodą inwestycyjną  

Robert Zygmunt O potrzebie zmian w przepisach i metodyce wyceny gruntów leśnych

Robert Bernat Wycena Nieruchomości w Szwecji

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Rynek Hoteli i Condo-hoteli w Polsce 2020, Raport Emmerson Evaluation

Kalendarz prawny

Nieruchomości po okresie pandemii

Książki do poczytania latem

Mieczysław Prystupa Śpieszmy się poznawać ludzi tak szybko odchodzą – wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie

Informacja

Konferencja z okazji Jubileuszu XXX-lecia WSRM pod hasłem „NOWE WYZWANIA DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH”. Zapraszamy!

Czytaj więcej