Kwartalnik

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” – to czasopismo dla specjalistów z zawodów nieruchomościowych, ale także dla osób zajmujących się doradztwem na rynku nieruchomości, prawników, samorządowców, bankowców.

Kwartalnik jest tworzony przez zespół doświadczonych redaktorów, a zespół redakcyjny tworzą wybitni rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski. Redaktorem naczelnym kwartalnika jest prof. Mieczysław Prystupa z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który przez 22 lata kierował redakcją kwartalnika „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Zastępcą Redaktora naczelnego jest dr hab. prof. UR Agnieszka Bitner-Fiałkowska.

Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. Elżbieta Mączyńska, honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Członkiem kolegium kwartalnika ds. gospodarki nieruchomościami jest mgr inż. Henryk Jędrzejewski  były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Na łamach kwartalnika będziemy publikować artykuły dotyczące metodologii wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, znajdą się tu także analizy dotyczące prawa; gospodarki nieruchomościami.

„Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” to esencja wiedzy, przydatna w codziennej pracy rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości, specjalisty z zakresu wyceny przedsiębiorstw, urzędnika samorządowego odpowiedzialnego za gospodarowanie nieruchomościami.

Zachęcamy do prenumeraty czasopisma, koszt roczny to 144 zł (w tym wysyłka 24 zł). Pojedyncze numery do nabycia w cenie 30 zł/egz. + 6 zł koszty wysyłki.

Prenumerata wersjii elektronicznej – koszt roczny 60 zł, pojedynczy numer 20 zł.

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 27

SPIS TREŚCI WNiP nr 27

Charakterystyka zniszczeń wojennych Polski, wstęp do sprawozdania Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 r.

Leszek J. Jasiński Nobel z ekonomii 20222: finanse wymagają staranności

Jak przyspieszyć cyfryzację MŚP?

Robert Bernat Wycena nieruchomości w Hiszpanii

Raport Evaluer Index 2023 cz. I Rynek mieszkaniowy w Polsce w II półroczu 2022, cz. II

Raport o nieruchomościach komercyjnych cz. II

Portal Cen Mieszkań

Konkurs architektoniczny na projekty domów 120, 150 i 180m2

Wyrok TK dotyczący przepisów podatkowych określających definicję budowli

Kalendarz prawny

Książki do czytania jesienią

Rok Szymborskiej

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 26

SPIS TREŚCI WNiP nr 26

Jak odgruzowywano Warszawę. Fragmenty rozmowy z Adamem Przywarą, kuratorem wystawy w Muzeum Warszawy? Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949

Relacja z obchodów XXX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Warsztaty w Rogowie

Wojciech Kiczka, Mieczysław Prystupa Możliwości oszacowania indywidualnych strat wojennych w II wojnie światowej w majątku produkcyjnym

Elżbieta Mączyńska Keynes i tygodniowy wymiar czasu pracy. Debata na temat eseju Johna M. Keynesa „Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków

Dariusz Książak, Robert Korczyński Raport Evaluer Index 2023 cz. I Rynek mieszkaniowy w Polsce

Ceny ziemi w Polsce – raport KOWR

Kto kupuje nieruchomości komercyjne w Polsce?

Renowacja zamku królewskiego w Kazimierzu Dolnym

Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie?

Kalendarz prawny

Książki do czytania latem

Jaka jest wartość najstarszego kina na świecie?

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 25

SPIS TREŚCI WNiP nr 25

Rzeczoznawca, który zaszedł najwyżej: na Mont Everest – rozmowa z Leszkiem Cichym

Pierwsze lata naszego zawodu – rozmowa z Moniką Nowakowską

Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego w zakresie metody porównywania parami i korygowania ceny średniej

Agnieszka Bitner-Fiłałkowska Informacja przestrzenna w analizach rynku

Tomasz Luterek Wyceny retrospektywne, założenia do nowego standardu zawodowego

Ryszard Ostaszewski Ile powinien zapłacić starosta Gramss z SS mojej rodzinie?

List Henryka Jędrzejewskiego z okazji Jubileuszu WSRM

XXX-lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Monika Nowakowska Długie tradycje wyceny na ziemiach polskich

CPK pozyskuje grunty pod budowę

Henryk Jędrzejewski Dekret Warszawski; procedury prawne, sposób ich realizacji oraz skutki dla miasta i właścicieli nieruchomości

Kalendarz prawny

Książki do czytania wiosną

Rok Kopernikański

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 24

Wywiad z T. Luterkiem, wiceprezydentem PFSRM. Jak policzyć utracone i zniszczone dobra kultury podczas II wojny światowej?

Mieczysław Prystupa z zespołem Raport o stratach materialnych poniesionych przez Polskę w latach 1939-1945. Synteza.

Dariusz Książak, Robert Korczyński Raport o rynku nieruchomości w I półroczu 2022

Nie tylko Pałac Saski

Robert Bernat Wycena we Francji

Kalendarz prawny

Kazimierz Rygiel Tezauryzacja pieniądza

Książki do czytania zimą

Wybory w WSRM

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 23

SPIS TREŚCI WNiP nr 23

 Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Użyteczność zapomnianych lektur

Zbigniew Żabiński Biologiczny wskaźnik siły nabywczej pieniądza

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. II

Arkadiusz Mularczyk Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej  1939-1945.Wstęp do raportu.(fragmenty)

Udział firm budowlanych w renowacji zabytków

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część II – Kraków

Robert Bernat O wycenie nieruchomości na Litwie

Rozwianie ekologiczne w miastach

Kalendarz prawny

Książki do poczytania jesienią

Instrukcja w sprawie pomiaru miast

 

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 22

 Wywiad z Janem Edmundem Kowalskim, prezesem zarządu spółki celowej Pałac Saski

Leszek Jerzy Jasiński Akumulacja kapitału czyli pięta achillesowa systemu rynkowego

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Raport Evaluer Index 2022. Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych – cz. I

Tożsamość. 100 lat polskiej architektury. Część I – Warszawa

Najdroższy apartament we Wrocławiu

Ekologia na rynku nieruchomości

Praca zdalna – zamiany ustawowe

30-lecie Łódzkiego SRM

Książki do czytania latem

Bliskie spotkania III stopnia

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych 2022

Rok romantyzmu polskiego

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 21

Polskie REIT-y, wywiad z Małgorzatą Kosińską, prezesem stowarzyszenia REIT Polska

Mieczysław Prystupa Opodatkowanie najmu a zasady podejścia dochodowego

Henryk Jędrzejewski Mała rewolucja w dużej sprawie

Bogumił Wesołek Dwa przypadki „cudów” na nieruchomościach

Leszek Jerzy Jasiński Reprodukcja w krótkim i długim okresie

Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Robert Bernat Wycena na Łotwie

Spis powszechny GUS budownictwo mieszkaniowe  styczniu 2022

Kalendarz prawny

Fundacja rodzinna

Wokół nieruchomości

Domy do 70 metrów m2

Turystyka w Lasach Państwowych

Książki do czytania wiosną

Wspomnienie o Andrzeju – koledze i przyjacielu

Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 20

Wykreślone standardy, rozmowa z prof. Mieczysławem Prystupą

Inwestujemy w małych miastach od dekady, rozmowa z Aleksandrem Walczakiem szefem Zarządu spółki Dekada SA

Leszek Jerzy Jasiński Teoria wartości oparta na pracy

Rober Bernat Wycena w Rosji

Ryszard Ostaszewski Proces budowlany w wybranych krajach Unii Europejskiej na tle kompetencji organów nadzoru budowlanego

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Rynek hoteli, condohoteli oraz obiektów z apartamentami wypoczynkowymi w Polsce.

Dwie ważne ustawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego

Kalendarz prawny

Mieczysław Prystupa Jak nie zostałem Wallenrodem

Inteligentny i oszczędny dom

Książki do czytania zimą

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w liczbach

 

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 19

 Wywiad z szefem KOZ Zbigniewem Brodaczewskim – Jak działa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej?

Leszek Jerzy Jasiński  Samozniszczenie kapitalistów

Fragmenty Instrukcji Katastralnej z 1926 roku

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część II, Raport Emmerson Evaluation

Adam Dąbrowski Metodyka opracowania szczegółowych map pokrycia terenu na podstawie istniejących źródeł danych

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego  

Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie

Kalendarz prawny

Czy drewno egzotyczne na elewacji zwiększa wartość nieruchomości?

Książki na jesień

Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 18

 Henryk Jędrzejewski Standardy zawodowe – wygrana czy przegrana środowiska rzeczoznawców majątkowych?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (fragmenty)

Planowane zmiany w planowaniu przestrzennym

Robert Bernat System katastralny w Czechach

Dariusz Książak, Robert Korczyński, Michał Mrowiec Raport Evaluer Index 2021 Analiza cen transakcyjnych i prognoz dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce – część I, Raport Emmerson Evaluation

Monika Nowakowska Jak dawniej wyceniano Warszawie

Kalendarz prawny

Inteligentny dom

Książki na lato