Szczegóły szkolenia

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne w czwartek 1 grudnia 2022 r.

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Omówienie aktualnych prac legislacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami

Wykładowcy

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Data i godzina

1.12.2022 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka szkolenia:

1.Eliminacja wpływu publicznego przeznaczenia nieruchomości na wysokość odszkodowania.

2. Bonusy procentowe.

3. Bonus odtworzeniowy.

4. Dodatkowe odszkodowanie za straty powstałe na skutek wywłaszczenia.

5. Świat wyceny po planowanej „likwidacji” zasady korzyści.

6. Wybrane prace legislacyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami – co jeszcze nas czeka.