Szczegóły szkolenia

Szkolenie 5 listopada 2019 r. – Zapraszamy!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Wykładowcy

mgr inż. Iwona Jakubczyk

Data i godzina

5 listopada 2019 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, sala 134

Czas trwania

4 godziny edukacyjne

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

  1. Podstawa prawna pociągnięcia rzeczoznawcy majątkowego do odpowiedzialności zawodowej
  2. Okoliczności wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
  3. Etapy postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W tym: postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej (etap najważniejszy)
  4. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego podczas prowadzonego wobec niego postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
  5. Przepisy normujące tryb organizacji postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej:

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 178, 194, 195, 195a),

Kodeks postępowania administracyjnego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 10.02.2014 r. ws. postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 981).