Szczegóły szkolenia

AKTUALNE PRZEPISY W ZAKRESIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. INFORMACJE DO UZYSKANIA Z GEOPORTALU. STREFY OGRANICZONEJ ZABUDOWY – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

AKTUALNE PRZEPISY W ZAKRESIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW. INFORMACJE DO UZYSKANIA Z GEOPORTALU. STREFY OGRANICZONEJ ZABUDOWY – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI

Wykładowcy

Dr inż. Ludmiła Pietrzak, rzeczoznawca majątkowy, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych. Wykładowca akademicki. Redaktor Naczelny „Przeglądu Geodezyjnego”. Geodeta z uprawnieniami zawodowymi. Przedsiębiorca-wykonawca. Planista. Klasyfikator gruntów.

Data i godzina

01.03.2022-31.12.2022

Miejsce

E-learning

Czas trwania

16

Punkty do uzyskania

8

Program szkolenia

1. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zapisy ważne z punktu widzenia praktyki rzeczoznawcy majątkowego. Udostępnianie danych z egib i interes prawny. Rejestr cen nieruchomości
2. Geoportal istotnym narzędziem wspomagającym pracę rzeczoznawcy majątkowego
3. Strefy ograniczonej zabudowy w przepisach ustaw. Wiedza niezbędna rzeczoznawcy majątkowemu (co można zrealizować na potencjalnej działce budowlanej)
4. Sprawdzian – test wielokrotnego wyboru