Szczegóły szkolenia

5 marca 2024 r. szkolenie stacjonarne pn. CO NOWEGO W WYCENIE WYBRANYCH OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH. ZAPRASZAMY!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

CO NOWEGO W WYCENIE WYBRANYCH OGRNICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

Wykładowcy

mgr inż. Monika Nowakowska: – specjalizuje się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych, nieruchomości drogowych oraz ograniczonych praw rzeczowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych. Autorka licznych publikacji dotyczących wyceny nieruchomości. Zastępca Przewodniczącego zarządu WSRM.

Data i godzina

5 marca 2024 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny PW, sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Program szkolenia:

1. Użytkowanie, służebność gruntowa i służebność osobista – zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieru-chomości (Dz.U. z 2023 r. poz.1832) – komentarz
2. Współczynnik K współkorzystania z nieruchomości lub jej części przez osoby, którym prawa te przysługują (uwzględniający zakres korzystania z nieruchomości obciążonej przez uprawnionego) – § 31.3 i § 31.7. nowego rozporządzenia w sprawie wyceny – Przykłady
3. Służebność przesyłu – zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz.1832) – ko-mentarz
4. Przykład obliczeniowy – Prawo użytkowania z nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji podziemnej

Do pobrania