Szczegóły szkolenia

Najbliższy termin warsztatów 26 listopada 2019 r. – Zapraszamy!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

Praktyczne zastosowanie metod podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości

Wykładowcy

prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa

Data i godzina

26 listopada 2019 r.
17.00-20.10

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1), sala 134

Czas trwania

4

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu oraz zasad stosowalności podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości. Prowadzący seminarium przedstawi uczestnikom szereg możliwych, najczęściej występujących problemów, a następnie wskaże sposoby ich rozwiązania.