Szczegóły szkolenia

WARSZTAT: QGIS- program wspomagający pracę rzeczoznawcy majątkowego – poziom podstawowy – cz. I i II

Szkolenie jest w trakcie!

Temat szkolenia

QGIS- program wspomagający pracę rzeczoznawcy majątkowego - poziom podstawowy - cz. I i II

Wykładowcy

PROWADZĄCY WARSZTATY:

Dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, prof. uczelni, rzeczoznawca majątkowy, wykładowca akademicki, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych, autorka publikacji dotyczących wyceny nieruchomości, członek Zarządu WSRM. Nr uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego: 3122

Dr inż. Piotr Bożek, wykładowca akademicki, geodeta w Krakowskiem Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, autor publikacji dotyczących wykorzystania GIS w kształtowaniu obszarów wiejskich; analityk danych przestrzennych wykorzystywanych w sektorze publicznym, pilot Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP).

Data i godzina

23.12.2023 r- 31.12.2024 r.
e-learning

Miejsce

e-learning

Czas trwania

24

Punkty do uzyskania

12

Program szkolenia

Program warsztatów:

Część I

  1. Wstęp – podstawowe informacje o oprogramowaniu QGIS.
  2. Konfiguracja QGIS – instalacja oprogramowania i jego konfigurowanie.
  3. Warstwy wektorowe (dwie części) – praca z warstwami wektorowymi.

  Część II

  1. Warstwy rastrowe (dwie części) – praca z warstwami rastrowymi.
  2. Wydruki – wizualizacja wyników analizy danych.

Do pobrania