Szczegóły szkolenia

Najbliższe zebranie warsztatowe 22 października 2019 r. – Zapraszamy!

Szkolenie już się odbyło!

Temat szkolenia

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH

Wykładowcy

mgr inż. Halina Stelmaszczyk

Data i godzina

22 października 2019 r.
17.00-20.10

Miejsce

Politechnika Warszawska - Gmach Główny, sala 134, III piętro

Czas trwania

4 godziny edukacyjne

Punkty do uzyskania

2

Program szkolenia

Tematyka warsztatów:

  1. Lasy Państwowe i lasy prywatne. Struktura organizacyjna i zatrudnienie. Funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne. Podstawy prawne funkcjonowania lasów w Polsce. Ustawy, przepisy wykonawcze, uregulowania wewnętrzne.
  2. Pojęcia ogólne, których znajomość jest niezbędna przy wycenie nieruchomości leśnych. Siedliska leśne, rodzaje rębni, zadrzewienie, bonitacja. Przykłady i prezentacja multimedialna.
  3. Określanie wartości odtworzeniowej. Ponoszone koszty gospodarki leśnej. Odnowienia i zalesiania, przebudowa drzewostanów, poprawki i uzupełnienia, ochrona lasu na etapie upraw, pielęgnowanie lasu a pozyskiwanie drewna, szacunki brakarskie, sortymenty drewna, zrywka drewna, zasady sprzedaży drewna. Ochrona lasu trzeciej i starszych klas wieku. Przykłady.
  4. System informatyczny Lasów Państwowych (SILP) – zapisy powyższych czynności gospodarki leśnej. Możliwości i zasady korzystania z SILP przez rzeczoznawców majątkowych.