Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych organizuje praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych  informuje o 7 wolnych miejscach na praktykę zawodową.

Uczestnik praktyk zawodowych  samodzielnie sporządza 6  projektów  spośród 8 wymienionych poniżej  podstawa prawna:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1) z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 1. nieruchomość lokalowa, w podejściu porównawczym, metoda porównywania parami,
 2. nieruchomość zabudowana, w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej,
 3. nieruchomość przynosząca lub mogąca przynosić dochód w podejściu dochodowym,
 4. budynek lub budowla w podejściu kosztowym,
 5. nieruchomość gruntowa w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 6. nieruchomość rolna lub leśna w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 7. nieruchomość gruntowa w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 8. nieruchomość jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego (w ramach tego tematu może zostać sporządzony operat dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, służebność gruntowa, osobista, przesyłu, użytkowanie).

Praktyka zawodowa w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych trwa 8 miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć by zostać praktykantem w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych?

 • Wniosek o odbycie praktyki zawodowej – poprawnie wypełniony
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Zgoda RODO,
 • Kopię świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości – oryginały dyplomów do wglądu,
 • Potwierdzenia dokonania opłat:
 • za wydanie dziennika praktyki zawodowej137, 60 zł – płatność na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PKO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574,
 • za koordynację praktyki zawodowej – 284,50 zł – płatność na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ING Bank Śląski S.A.
  08 1050 1038 1000 0005 0126 3032,
 • za praktykę zawodową2500,00 zł –  płatność na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Planowane rozpoczęcie IV edycji praktyk zawodowych to  II połowa października 2019 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.

nr  tel. 22 825-56-76, e-mail: wsrm@wsrm.com.pl

 

 

 

Załączniki