Praktyki zawodowe

Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych informuje o 7 wolnych  miejscach na praktyki zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości

Rozpoczęcie praktyk wrzesień/październik 2021 r.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI  I ROZWOJU z dnia 16 października 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości:

Kandydat samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej 6 rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:

 1. (a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 2. (b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 3. (c) nieruchomości przynoszącej lub mogąca przynosić dochód w podejściu dochodowym,
 4. (d) budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
 5. (e) nieruchomość gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejecie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
 6. (f) nieruchomości rolnej lub leśnej,
 7. (g) nieruchomość gruntowa w celu naliczania opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
 8. (h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

 

Praktyka zawodowa w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych trwa do 8 miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć by zostać praktykantem w Warszawskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych?

 • Wniosek o odbycie praktyki zawodowej – poprawnie wypełniony
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z art. 177 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Zgoda RODO,
 • Kopię świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości – oryginały dyplomów do wglądu,
 • Potwierdzenia dokonania opłat:
 • za wydanie dziennika praktyki zawodowej155 zł – płatność na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PKO S.A. 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574,
 • za koordynację praktyki zawodowej – 300 zł – płatność na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ING Bank Śląski S.A.
  08 1050 1038 1000 0005 0126 3032,
 • za praktykę zawodową2780 zł –  płatność na konto Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia.

nr  tel. 22 825-56-76, e-mail: wsrm@wsrm.com.pl

 

 

 

Załączniki