Uznanie zawodowe- REV – przypomnienie

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację dla osób przedłużających świadectwo uznania zawodowego REV oraz dla nowych kandydatów ubiegających się o świadectwo uznania zawodowego REV.

Prosimy, by osoby zainteresowane złożyły dokumenty w terminie do 26 maja 2023 r.

Przedłużający: Oświadczenie z prośbą o przedłużenie ważności świadectwa, rekomendacja regionalnego stowarzyszenia, dowód wpłaty (3500,00 zł).

Nowi członkowie Repertorium lub zestawienie opracowań wykonanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie szacowania nieruchomości przez kandydata wnioskującego o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego za okres pełnych 2 lat.

2.Oświadczenie kandydata o przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej i Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny PFSRM.

3.Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości kandydata. wnioskującego o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

  1. Rekomendacja Stowarzyszenia kandydata wnioskującego o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych

5.Dowód wpłaty 3500zł.

Nr konta do uiszczenia opłaty z tytułu uznania zawodowego REV: PFSRM Konto Bankowe: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574

Prosimy o przesyłanie dokumentów w dwóch formach: Oryginały w wersji papierowej do biura PFSRM ul. Nowogrodzka 50/433 00-695 Warszawa oraz skany mailem, w celu przyśpieszenia weryfikacji wniosku: sekretariat@pfsrm.pl .

Z poważaniem,

Dorota Jaskólska

Dyrektor Biura

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Tel: 797-293-253, 48 22 627 11 37, www.pfsrm.pl

 

 

Załączniki