Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz zasad opracowywania prawa gospodarczego

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz zasad opracowywania prawa gospodarczego, oznaczony w wykazie prac legislacyjnych numerem UA8 (projekt z dnia 5 kwietnia 2024 roku).

Projekt przewiduje zmiany w ponad 30 ustawach, w tym m.in. KPA, KC, KPC, Prawo budowlane.

Wstępny „przegląd” tego projektu nie wskazuje, żeby wprowadzał on zmiany wpływające wprost na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku naszego zawodu słowo „deregulacja” jeszcze przez jakiś czas będzie zapewne skutkowało zapaleniem się „czerwonej lampki”. Dlatego warto śledzić dalszy przebieg prac nad tym projektem, a także przebieg prac Zespołu ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ponieważ zapowiadana jest kolejna „ustawa deregulacyjna”.

Przykładowe zmiany zawarte w projekcie z dnia 5 kwietnia 2024 roku:

– Prawo budowlane: ułatwienia w budowie wolno stojących elektrowni wiatrowych (o wys. większej niż 3m i nie większej niż 12m o mocy nie przekraczającej mocy mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, a wyłącznie zgłoszenia; z kolei o wysokości nie większej niż 3m nie będzie wymagało zgodnie z projektem również zgłoszenia);

– KPA: m.in. rozszerzenie zapisów ustawowych związanych z mediacją;

– KPC: m.in. wzmocnienie mediacji w postępowaniu cywilnym.

Projekt wraz z uzasadnieniem oraz OSR-em został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12383815

W przypadku gdyby lektura tego projektu wzbudziła Państwa wątpliwości prosimy o przesłanie stosownych uwag na adres mailowy Federacji sekretariat@pfsrm.pl do dnia 25 kwietnia 2024 r.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel