PROJEKT rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości

Szanowni Państwo,

Dzisiaj, tj. 1 września 2023 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (datowany na dzień 24 lipca 2023 roku), który został zaprezentowany w zakładce „Konsultacje publiczne”.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12373707/katalog/12983659#12983659

Z kolei 30 sierpnia 2023 roku na stronach j.w został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (datowany na dzień 21 sierpnia 2023 roku), który został zaprezentowany w zakładce „Komisja prawnicza”.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12373707/katalog/12983690#12983690

 Jednocześnie zaznaczamy, że jest to nadal wyłącznie projekt. Jako datę wejścia w życie tego rozporządzenia, w projekcie wskazuje się dzień 9 września 2023 roku. Pełen zakres opublikowanych dokumentów znajduje się na stronach RCL. Zaznaczyć również należy, że nie jest to dokument przekazany do dalszych konsultacji.

Z pozdrowieniami Krzysztof Gabrel