Mieczysław Prystupa

Informacje kontaktowe

Adres email:
mprystupa@wsrm.com.pl

Informacje o uprawnieniach

Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 243
Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1993
Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 9391
Lista członków