Eugeniusz Jackiewicz

Informacje kontaktowe

Adres email:
e.jac@op.pl

Informacje o uprawnieniach

Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1968
Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1996
Nr uprawnień zarządcy nieruchomościami: 1107
Lista członków