Wartość rynkowa a praktyka wyceny

5,00 

Artykuł pt. „Wartość rynkowa a praktyka wyceny”, opublikowany w marcu 2020 roku w numerze 13.
Autor: Mieczysław Prystupa
Liczba stron: 4
Forma: elektroniczna (PDF)