Kwartalnik Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw nr 3-4 (15-16) 2020

30,00 

Wydawca: Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

Nr 3-4 (15-16) 2020, lipiec-sierpień

Liczba stron: 78

Cena: 30,00 zł