Konsekwencje popełnienia błędu w opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego

5,00 

Artykuł pt. „Konsekwencje popełnienia błędu w opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego”, opublikowany w grudniu 2020 roku w numerze 15-16
Autor: Ewelina Turek-Czecharowska
Liczba stron: 6
Forma: elektroniczna (PDF)