PRENUMERATA kwartalnika „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw”