pismo Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych skierowane do Pana Ministra Roberta Nowickiego dotyczące dostępu do dokumentów i informacji.