Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany w UGN.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2023 roku (Poz. 1688) została opublikowana ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg zmian zarówno w ustawie nowelizowanej, jak również wprowadziła istotne zmiany w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczo zmiany te wchodzą w życie z dniem 24 września 2023 roku, jednak występuje szereg wyjątków przesuwających wejście w życie poszczególnych nowych rozwiązań na terminy późniejsze.

W załącznikach ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zaznaczonymi zmianami, z rozróżnieniem dat wejścia w życie zmian, a także wyciąg z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zaznaczonymi zmianami, a także próbą interpretacji zapisów ustawy nowelizującej w aspekcie zasad stosowania art. 154 i art. 155 UGN od dnia 24 września 2023 roku.

Link do Dziennika Ustaw:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1688

Z pozdrowieniami Krzysztof Gabrel

Treść  zmian została przekazana członkom WSRM za pośrednictwem poczty elektronicznej.