Nowelizacja rozporządzeń w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w sprawie opłat za postępowania kwalifikacyjne (…).

Szanowni Państwo,

W Dziennikach Ustaw opublikowano nowelizujące rozporządzenia:

– w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

– w sprawie opłat za postępowania kwalifikacyjne (…).

Zmian rewolucyjnych nie ma, ale monitorując aktywność legislacyjną związaną z naszym zawodem odnotowałem ten fakt, a w konsekwencji przesyłam stosowną informację.

Więcej Informacji w tej sprawie (plus „ujednolicone” rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami) na federacyjnej stronie internetowej:

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/785-nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-nadawania-uprawnien-zawodowych-w-zakresie-szacowania-nieruchomosci

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel