List do członków WSRM w sprawie e-learning 2020

Warszawa, dn. 8 grudnia 2020 r.

DO CZŁONKÓW WARSZAWSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 Uprzejmie przypominamy o obciążającym nas ustawowym obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, szczegółowo sprecyzowanym w przepisach Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 811). Zgodnie z wymogami § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 1 tego rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany uzyskać w 2020 r. co najmniej 12 punktów, w tym przynajmniej 6 punktów „warsztatowych”.

Pragnąc umożliwić Państwu wywiązanie się z ww. ustawowego wymogu, Zarząd WSRM uruchomił dla Państwa specjalną platformę e-learning, dzięki której do końca br. można wziąć udział w dwóch seminariach warsztatowych, dających możliwość zgromadzenia łącznie 12 punktów (niezależnie od liczby punktów uzyskanych za udział w tegorocznych seminariach stacjonarnych odbytych przed okresem lock down). Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, prosimy zatem o wzięcie udziału w naszych seminariach w formie e-learning. Nie wymagają one uczestnictwa online w czasie rzeczywistym, można je bowiem wykonać do dnia 30 grudnia br. – logować się nawet kilkanaście razy, w zależności od własnych możliwości czasowych.

Przypominamy również, że Wiceminister Rozwoju w tegorocznej korespondencji do Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych stwierdził, iż nie widzi możliwości zwolnienia rzeczoznawców z obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, motywowanego stanem pandemii covid-19. Natomiast napisał, (cyt.):

Należy mieć przy tym bowiem na uwadze, że w treści rozporządzenia nie zawarto ograniczenia jedynie do stacjonarnych sposobów doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Możliwe jest zatem doskonalenie kwalifikacji przez rzeczoznawców majątkowych w trakcie warsztatów, szkoleń oraz kursów organizowanych w formach niestacjonarnych, w tym na przykład w formie elearningowej. Wydaje się zatem, że obowiązujące regulacje prawne gwarantują rzeczoznawcom majątkowym możliwość wywiązywania się z obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych pomimo panującej w kraju epidemii koronawirusa. W konsekwencji możliwe jest także dokumentowanie wypełniania tego obowiązku.

Informując o powyższym prosimy o powszechne uczestnictwo w naszych seminariach w formie e-learning, bezpłatnych dla członków WSRM (w ramach tylko bieżąco opłaconych składek członkowskich). Uczestnicy, którzy seminaria ukończą, uzyskają od nas stosowne zaświadczenia.

POZOSTAJĄC Z WYRAZAMI SZACUNKU ORAZ ŻYCZĄC PAŃSTWO DUŻO ZDROWIA W TYCH NIEZDROWYCH CZASACH

 ZARZĄD WSRM