Komunikat żałobny. Nie żyje p. Andrzej Kalus

Koleżanki i Koledzy !

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem chciałam poinformować, że w dniu 7 marca 2022 r. zmarł nasz kolega Andrzej Kalus. Człowiek niezwykle zasłużony dla środowiska rzeczoznawców majątkowych nie tylko śląskiego, ale ogólnopolskiego. W latach 1992-1998 oraz 2010-2013 pełnił funkcje Prezesa Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach, którego był współtwórcą w 1981 roku. Z jego inicjatywy powstała Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie, której Prezydentem był w latach 1992-2000. To właśnie Andrzej wraz z żoną prof. Stanisławą Kalus tworzyli podwaliny pierwszych Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych. Andrzej, który pokochał swój nowy zawód był pełen energii i niewyczerpanych pomysłów. Mogę śmiało powiedzieć, że lata, w których przewodniczył czy to naszemu Stowarzyszeniu, czy PFSRM były „złotym” okresem rozwoju zawodu. Rzeczoznawcy majątkowi cieszyli się uznaniem i prestiżem, tworzyli wspomniane standardy, integrowali się uczestnicząc w dorocznych konferencjach, balach, rajdach lub wycieczkach zagranicznych. Dzisiaj nie jestem w stanie wyrazić jak wielka jest to strata dla naszego środowiska i mam nadzieję, że przyjdzie czas na refleksje i wspomnienia o tym sprawnym organizatorze i niezwykle ciepłym i wesołym koledze, którego nigdy nie zapomnimy…

Spoczywaj w spokoju Andrzeju.

Składam wyrazy głębokiego współczucia żonie, córkom i pozostałym członkom rodziny i bliskim.

Informacja o terminie i miejscu pogrzebu zostanie przekazana w późniejszym terminie.

Ewa Łukasik-Kisiel
Prezes ŚSRM