Jak pracujemy w najbliższy czwartek 27 stycznia 2022 roku?