Informacja o Walnym Zebraniu Członków WSRM

Uprzejmie informujemy, że we wtorek  20 września 2022 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków WSRM. 

Porządek obrad zostanie Państwu  wysłany drogą elektroniczną 1 września 2022 r.