Informacja o spotkaniu w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy

W dniu 10 stycznia 2024 r. w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskiego środowiska rzeczoznawców majątkowych w sprawie funkcjonowania Rejestru Cen Nieruchomości.

Spotkanie to było związane z naszym wystąpieniem do Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego pismem z dnia 2 lutego 2023 r., które dotyczyło dostępu do zbioru informacji o transakcjach gromadzonych w Biurze Geodezji i Katastru.

Spotkanie było prowadzone przez Panią Anetę Konieczną – dyrektor Biura Geodezji i Katastru pełniącą funkcję Geodety m.st. Warszawy.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy urzędu oraz przedstawiciele organizacji zawodowych, działających w Warszawie, zrzeszających rzeczoznawców majątkowych:

  1. Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  2. Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  3. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Profesora Andrzeja Hopfera – Oddział Warszawski
  4. Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego
  5. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowali członkowie zarządu: Monika Szapiro-Nowakowska i Kazimierz Roguski.

Głównymi tematami spotkania były prośby naszego środowiska o:

  1. Zdalny dostęp do skanów aktów notarialnych (obecnie akty są skanowane, ale nie są udostępniane rzeczoznawcom online)
  2. Poprawienie funkcjonalności systemu Rejestru Cen Nieruchomości (umożliwiający filtrowanie danych, zmiany koszykowania)
  3. Poprawienie aktualności danych (obecnie opóźnienia to ponad pół roku).

Wiele miast Polski (m.in. RCN w Sopocie, Gdyni, Kaliszu, Wrocławiu i Ożarowie Mazowieckim) wprowadziło już dostęp do skanów aktów online  oraz uporało się z brakiem aktualności informacji.

W spotkaniu omówiono problemy z wykonywaniem wycen nieruchomości zgodnie z art. 175  i art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niestety uzyskaliśmy tylko informację o ograniczonych możliwościach spełnienia naszych próśb co jest związane ze złożonością problemów natury technicznej, prawnej, organizacyjnej, a przede wszystkim finansowej.

Spotkanie zakończyło się ustaleniami dotyczącymi dalszej współpracy, a jednocześnie Pani Dyrektor Aneta Konieczna wskazała, że jedyną obietnicą jaką może nam przedstawić jest „deklaracja, że nie było i nie będzie złej woli z naszej strony”.