27 czerwca 2023 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków WSRM